1

Komentarz: The RANKL/RANK/OPG Pathway

Komentarz do artykułu:
Brendan F. Boyce, MD, and Lianping Xing, MD, PhD „The RANKL/RANK/OPG Pathway”.

Medycyna po Dyplomie VOL 17/NR 5/MAJ 2008

Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek
Zakład Metabolizmu Kostnego, Katedra Endokrynologii Ogólnej UM, Łódź

Komentarz w załączeniu