1

Programy rządowe dotyczące osteoporozy na Świecie

Osteoporosis Action

“Osteoporosis Kanada rozpoczyna program profilaktyczny dla dorosłych powyżej 50 r.ż.”
(Bułgaria zatwierdza ‘Narodowy Program Kontroli Osteoporozy 2006-2010’)

Artykuł w załączeniu