1

Przedostatni webinar Akademii Osteoporozy – 08.11.2023

Zapraszamy na przedostatni webinar Akademii Osteoporozy, który odbędzie się już dziś,  tj. 08.11.2023 o godz. 18.00. Zmiana terminu z 09.11 /czwartek/.

Dostęp bezpłatny.

Rejestracja:

https://iamp.clickmeeting.com/akademia-osteoporozy-2023/register?_ga=2.86972952.1836104012.1674654638-1093799376.1610697561&fbclid=IwAR2POJ4xvQEitLOZn7Lc4qFwbI5pMOxYySmhculYnYGoU-x5nqjiPtjZS_c

Program:
PROBLEMY W LECZENIU OSTEOPOROZY
● Leczenie długoterminowe
● Postępowanie po odstawieniu denosumabu
● Jałowa martwica żuchwy (ONJ)
● Atypowe złamanie kości udowej (AFF)
● Podsumowanie
● Dyskusja