1

SCORECARD FOR OSTEOPOROSIS IN EUROPE (SCOPE) – 2021r.

International Osteoprosis Foudation (IOF) opublikowało w tym roku wyniki programy Scorecard for Osteoporosis in Europe (SCOPE), który ma na celu podniesienie świadomości w zakresie osteoporozy w Europie. SCOPE umożliwia porównanie jakości opieki nad pacjentem z osteoporozą w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE27) wraz z Wielką Brytanią i Szwajcarią (nazywana EU27+2).

Osteoporoza to złożona, przewlekła choroba, której leczenie jest wielokierunkowe. Ulepszenia w farmakoterapii i technikach diagnostycznych w ciągu ostatnich 30 lat dostarczyły wysoce skutecznych sposobów na zmniejszenie ryzyka złamań osteoporotycznych. Jednak w Europie badania wykazały znaczną różnorodność leczenia osteoporozy w różnych krajach. SCOPE podsumowuje kluczowe czynniki ryzyka osteoporozy, a także sposoby leczenia w każdym z analizowanych państw członkowskich Unii Europejskiej zwracając uwagę na rozbieżności w świadczeniu opieki zdrowotnej. Mogą one mogą służyć ustaleniu kryteriów w odniesieniu do opieki zdrowotnej UE.

Ta aktualizacja oryginalnej publikacji SCOPE porównuje wyniki z 2010 r. do danych z roku 2019. Wyniki zapewniają aktualny przegląd sposobów leczenia osteoporozy przez powyższe lata, w obrębie krajów UE27+2 i między nimi. Głównym celem opracowania SCOPE było stworzenie zrównoważonego, wspólnego i optymalnego podejście do leczenia osteoporozy w krajach UE27+2. SCOPE zawiera również dane dla Polski (Arch Osteoporos (2022) 17:23).

SCOPE EU27+2 do pobrania TUTAJ!
SCOPE PL do pobrania TUTAJ!

16 kwietnia odbył się również Webinar podsumowujący wyniki badań SCOPE 2021, który można zobaczyć online.

Zapraszamy do zobaczenia webinaru – KLIKNIJ TUTAJ.