1

Sprawozdanie z kongresu

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
Kraków, 29.09-01.10.2011

Sprawozdanie w załączniku