1

Sprawozdanie z pierwszego webinaru Akademii Osteoporozy – 02.03.2023

W dniu 02.03.2023 odbyła się Inauguracja Akademii Osteoporozy 2023, na którą składa się cykl 6 webinarów.

Wykładowcą Akademii jest Prof. Edward Czerwiński (EC), Senior Medical Director Futuremeds.

Pierwszy wykład nosił tytuł: „Zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi w Polsce i na świecie”, natomiast drugi był poświęcony patofizjologii osteoporozy.

Sprawozdanie z 1 webinaru