Stanowisko Rady Naukowej PFO wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy – czerwiec 2002

Postępy Osteoartrologii 2002: 13.
Badurski J., Czerwiński E., Gmiński J., Horst-Sikorska W., Marcinowska-Suchowierska E., Milewicz A., Opala T., Tłustochowicz W.

Pobierz dokument w pliku pdf.