1

Streszczenia prac

Streszczenia referatów i plakatów X Sympozjum PTOA i PFO, Kraków 23-26.09.1999 opublikowane:
Druk i oprawa – Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ISBN 83-904008-3-9)


Streszczenia do pobrania w pliku pdf.