1

Studencka Konferencja Ortopedyczna

27.09.2017, Gdańsk

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Organizator:

Katedra i Klinika Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zaplanowane sesje:
– Endoprotezoplastyka
– Chirurgia ręki z mikrochirurgią w ortopedii
– Traumatologia
– Ortopedia dziecięca
– Varia
– Sesja plakatowa

 Rejestracja oraz dodatkowe informacja pod adresem www.