1

System Zapobiegania Złamaniom: Szkolenie Koordynatorów Kraków 17.03.2015

W dniu 17.03.2015 odbył się I Kurs dla koordynatorów ośrodków Systemu Zapobiegania Złamaniom. Organizatorem kursu była Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo Szkieletowych.

Szkolenie obejmowało tematyką zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.
Spotkanie odbyło się w Krakowie oraz w Chrzanowie, gdzie pilotażowy ośrodek SZZ działa od 2.02.2015 roku. 
W Kursie udział wzięli przedstawiciele ośrodków z Łodzi, Starachowic oraz Jaworzna.
To właśnie w tych ośrodkach przeszkoleni koordynatorzy we współpracy z lekarzami,
od kwietnia 2015 zainicjują swoją działalność, dołączając do tworzącej się sieci Systemu Zapobiegania Złamaniom.

Nowymi koordynatorami zostali:
 - mgr Marta Łuczyńska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
 - mgr Emil Domański – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 - mgr Marta Kaszowska – Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie