1

Uwagi o patogenezie i epidemiologii osteoporozy i złamań


Medycyna po Dyplomie. Osteoporoza. Wyd. Specjalne, maj 2004.

prof. dr hab. med. Janusz Badurski

Artykuł z załączniku