1

OCENA WYNIKÓW LECZENIA USZKODZEŃ APARATU WYPROSTNEGO KOLANA W MATERIALE ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO W LATACH 1995- 1998

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W60

Dariusz Palczewski, Andrzej Mydlak, Marian Waniewski.
Oddział Ortopedyczno-Urazowy Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Adres do korespondencji: Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26.

W pracy autorzy przedstawiają sposoby i wyniki leczenia uszkodzeń aparatu wyprostnego kolana. Analizie poddano 112 pacjentów w wieku 16-84 (średnio 48) lat hospitalizowanych w oddziale Ortopedycznym w latach1995-1998 z powodu uszkodzenia ścięgna mięśnia czworogłowego uda – 7, złamań rzepki –101, oraz uszkodzenia więzadła właściwego rzepki – 4. Pośród wszystkich hospitalizowanych 22 chorych nie wymagało leczenia operacyjnego. U tych chorych zastosowano leczenie zachowawcze w unieruchomieniu gipsowym przez okres 4-6 tygodni. Pozostałych chorych leczyliśmy operacyjnie. U 65 chorych wykonaliśmy zespolenie złamania rzepki (cerclage, popręg Webera), u 14 chorych wykonaliśmy częściową patelektomię, a u 11 chorych wykonaliśmy rekonstrukcję aparatu ścięgnistego (mięśnia czworogłowego i więzadła właściwego rzepki). W doleczaniu stosowaliśmy tutor gipsowy na okres 6 tygodni w przypadkach uszkodzeń ścięgnistych i częściowej patelektomii oraz na okres 4 tygodni po zespoleniach złamań rzepki. Ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda rozpoczynaliśmy po zabiegu, ćwiczenia czynnego zgięcia kolana po usunięciu unieruchomienia gipsowego. .
Ocenę wyników leczenia przeprowadzono na podstawie badania klinicznego i radiologicznego. Uzyskano większość wyników bardzo dobrych i dobrych. Na podstawie naszych doświadczeń stwierdzamy, że końcowy wynik leczenia w dużej mierze zależy od rodzaju i zakresu pierwotnego uszkodzenia oraz rodzaju leczenia i wcześnie podjętego usprawniania po usunięciu unieruchomienia gipsowego.