1

Wyniki implementacji panewki Allofit

Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000 (W62)

G. Labek, N. Böhler, V. Auersperg
Allgemeines offentliches Krankenhaus der Stadt Linz, Austria

W Oddziale Ortopedii Generalnego Szpitala w Linz (Austria) od grudnia 1993 r. implantowano sferyczne zatrzaskowe panewki Allofit z płaskim dnem. Implanty Allofit posiadają szorstką tytanową powierzchnię i oferowane są jako panewki pressfit i dowolne jako Allofit S z dodatkową śrubową fiksacją w przypadku defektów kostnych lub rewizji. .
W latach 1993 i 1994 wykonano 55 implantacji. Zgodnie z filozofią naszego Oddziału zastosowaliśmy także implanty bezcementowe w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Średnia wieku pierwszej grupy pacjentów wynosiła 74,7 lat w czasie zabiegu (19 – 88 lat). .
Wszyscy pacjenci byli uruchamiani w drugim dniu. W przypadku pacjentów, u których zastosowano implanty pressfit zezwolono na całkowite obciążanie, u pacjentów z osteoporozą i dodatkową fiksacją z użyciem śruby polecaliśmy 4 tygodniowe częściowe obciążanie. .
Wyniki kliniczne oceniono z wykorzystaniem klasyfikacji Harris Hip Score. Przedoperacynie średni wynik wynosił 45,8 punktów, 5 lat po zabiegu – 83,5 pkt. Średni zakres ruchomości w zgięciu wynosi 99,9 stopni. W badaniu radiologicznym nie stwierdziliśmy żadnych ruchów przekraczających 1 milimetr. Niewielka grupa pacjentów dodatkowo oceniana była przy wykorzystaniu procedury EBRA. Nie stwierdziliśmy żadnych postępujących radioprzeziernych linii jako wczesnego znaku obluzowania. U 2 (3,6%) pacjentów stwierdziliśmy zmniejszenie ilości tkanki kostnej pod postacią zgąbczenia, regionalna osteoliza nie została stwierdzona w żadnym przypadku. .
Jako miejscową komplikację stwierdziliśmy 1 zwichnięcie. Ten problem został rozwiązany przez zastosowanie unieruchomienia przez okres 12 tygodni z zastosowaniem stabilizatora. .
Podsumowując, stabilizacja pressfit z zastosowaniem tytanowej powierzchni w obrębie sferycznej panewki Allofit zabezpiecza pewną niezawodną fiksację nawet w kości osteoporotycznej. Średnioterminowe wyniki są bardzo dobre i obiecujące.