1

Przednie międzytrzonowe usztywnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego połączone ze (…)

Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000 (W79)

Przednie międzytrzonowe usztywnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego połączone ze stabilizacją pedunkularną w leczeniu kręgozmyku cieśniowego

Smoczyński Andrzej, Drożdż Janusz, Smoczyński Maciej, Łuczkiewicz Piotr
Katedra i Klinika Ortopedii Akademi Medycznej w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 4 80-803 Gdańsk

Przedstawiono wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyku cieśniowego u 54 chorych, którym wykonano dwuetapową operację. W pierwszym etapie wykonano nastawienie kręgozmyku i stabilizację kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego za pomocą implantu pedunkularnego. W drugim etapie wykonano międzytrzonowe usztywnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Okres obserwacji wynosił od 1 roku do 10 lat, średnio 7,4 lat. U wszystkich badanych chorych uzyskano zrost usztywnienia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i poprawę w dolegliwościach bólowych. W pracy zwróciliśmy szczególną uwagę na pooperacyjne odtworzenie wysokości międzytrzonowej usztywnianego segmentu ruchowego kręgosłupa powodujące odbarczenie otworu międzykręgowego w celu określenia wpływu zwężenia otworu międzykręgowego na wyniki kliniczne operowanych chorych.