1

Badania równoważności biologicznej odpowiedników na przykładzie preparatu Ostemax 70

Terapia 03/2006. Osteoporoza

Waldemar Zieliński
AWAFARM s.c. Warszawa

(artykuł w załączniku)