1

WCO-IOF-ESCEO 2015 – podsumowanie

Na stronie IOF dostępne jest już podsumowanie najistotniejszych doniesień ze spotkania w Mediolanie w dniach 26-29.03.2015.

Z podsumowaniem, dostępnym dla zalogowanych na portalu IOF osób, zapoznać się można pod adresem www.

Dodatkowo w ostatnim czasie IOF przytoczył szacunki autorów publikacji w Archives of Osteoporosis,
że aż 76% doniesień ustnych z Kongresu IOF-ESCEO w 2011 zostało opublikowanych w ciągu 3 lat
od ich prezentacji w czasospismach o wysokim Impact Factor, jako pełne prace.

W dokładnym zestawieniu stwierdzono, że:
– z 619 streszczeń (45 ustnych oraz 574 plakaty) te które zostały skierowane do ustnej prezentacji miała odsetek
   publikacji w wysokości 75,6% (dla porównania odsetek opublikowanych doniesień plakatowych wyniósł 27,4%).
– streszczenia z prezentacji ustnych były publikowane w czasopismach z wysokim IF
– w ogólnym zestawieniu 30,9% streszczeń została opublikowana jako pełna praca w okresie 3 lat od prezentacji
– czas od zgłoszenia do publikacji był zbliżony dla wystąpień ustnych i zgłoszeń plakatowych
– połowa doniesień została opublikowana w ciągu roku, zaś prawie 80% do 2 lat od prezentacji
  (dla porównania w poprzednim zestawieniu 20% publikacji miało miesjce w pierwszym roku)
– streszczenia prac prezentowane na Kongresie opublikowano w 81 różnych czaspismach w tym 41,6%
   w renomowanych jak: Osteoporosis International (17,28%), Bone (11%), Journal of Bone & Mineral Research (8,9%),
  Calcified Tissue International (5,24%) oraz Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (4,19%)

Prof J. Kanis zauważył że od 2011, kiedy nazwa spotkania zmieniła się na WCO-IOF-ESCEO,
zaobserwowano znaczący wzrost jakości przysyłanych abstraktów wraz ze zwiększeniem ich liczby
o około 45%. Podczas bieżącego Kongresu w 2015 zgłoszono ponad 900 abstraktów, zaś w obradach
uczestniczyło 3274 osób.

źródło: www IOF