1

WCO-IOF-ESCEO 2018 – sukces Kongresu w Krakowie!

 W 18-tej edycji spotkań WCO-IOF-ESCEO uzyskano rekordową liczbę 1513 zgłoszonych abstraktów. W obradach wzięło udział 3965 delegatów.

Doniesienia zostały zaprezentowane w formie wykładów jak i plakatów. Doniesienia ustne przedstawiono w formie 10 wykładów plenarnych, 4 wykładów specjalnych, 13 Sesji z Ekspertem, 7 sympozji ESCEO oraz 29 niesponosorowanych sympozji. Z uwagi na swój szeroki zakres tematyczny program adresowany był do specjalistów różnych dziedzin medycyny. Uczestnicy liczyć mogli na 16 punktów edukacyjnych CME.

W trakcie ceremonii otwarcia Prezydent IOF Cyrus Cooper wyraził szczególne podziękowania dla władz miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (reprezentowanego przez Dziekana Wtdziału Nauk o Zdrowiu Prof. Tomasza Brzostka). Dodatkowe podziękowania przypadły kierującemu Lokalnym Komitetem Organizacyjnym – Prof E. Czerwińskiemu (Zakład Chorób Kości i Stawów WNoZ UJCM).

W programie naukowym w ramach doniesień ustnych znalazły się akcenty z Polski tj. 
– Sesja z ekspertem „Pharmacological treatment of osteoporosis in Poland” – prowadzona przez Prof. Edwarda Czerwińskiego
– Polska Sesja – „Management of Osteoporosis in Poland” (Wykładowcy: Prof. P. Głuszko, Prof. W. Pluskiewicz, Prof. P. Płudowski, dr P. Borowy oraz Prof E. Czerwinski)
– Wykład „Closing the treatment gap in Poland – our experiences” – mgr J. Amarowicza – w ramach sesji „Management of osteoporosis – closing the gap in CEE countries”
– „Syposium take home message” – Prof. Piotra Leszczyńskiego – w ramach sesji „Non-irradiating evaluation of bone mineral mass at peripheral andaxial sites” 
– „The role of rehabilitation in prevention and treatment of osteoporotic fractures” – Prof. J. Kujawa – w ramach sesji „Role of physical medicine and rehabilitation in the management of osteoporosis and musculoskeletal disorders”
– „The role of of rehabilitation in prevention and treatment of Spinal Disorders” – dr Piotr Tederko – w sesji jw.
– „The FRAIL TOOL STUDY – a comprehensive validation of tools to screen and diagnose frailty in different clinical and social settings”  - Prof T. Grodzicki – w ramach „Scientific Session III”  

Wszystkie abstrakty zostały opublikowane w Osteoporosis International (Vol 29 Supp 1) i są dostępne online pod adresem www.

W trakcie Kongres przyznano w sumie 565 nagród. Wśród nagrodzonych znaleźli się mi. in.: 
– Prof Cyrusa Coopera – IOF Olof Johnell Science Award 
– Prof Nicholas Harvey – IOF Medal of Achivement
– Dr Charlotte Beaudart - IOF-ESCEO Herbert Fleisch Medal 
– Prof Bagher Larijani – IOF CNS Medal 
– Prof Hans Peter Dimai – IOFPresident’s Medal
– Dr Emmanuel Biver – ESCEO IOF Meunier Young Scientist Award 
 
– Dr Otilia Rogoveanu – ESCEO – IOF – ERAB Scholarship