1

WCO-IOF-ESCEO 2018

19-22.04.2018, Kraków 


Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. Rene Rizzoli 
Prof. Jeaan-Yves Reginster

Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego: 
Prof. Edward Czerwiński 

Centrum Kongresowe:
ICE Krakow 
ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

Uczestnicy z krajów tj.: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Armenia, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdzan, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Kosowo, Bułgaria, Serbia, Albania mają prawo do niższej opłaty rejestracyjnej – 200 EURO. 

Abstrakty przyjmowane są w okresie 01.10.2017-29.01.2018
Oficjalnym językiem kongresu będzie język angielski. 

Sekretariat Kongresu:
Humacom
Rue Renier 9
4800 Verviers 
Belgia 
tel. + 32 87 852 652
fax. + 32 87 315 003
mail: info@humacom.com

Więcej informacji, w tym program i rejestracja na stronie www spotkania.