1

WCO-IOF-ESCEO 2020 – zmiana formy Kongresu!

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Hiszpanii, Organizatorzy Swiatowego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy, podjęli decyzję o zmianie charakteru wydarzenia na zdalny.

Organizatorzy WCO-IOF-ESCEO zdecydowali się na zmianę formy Kongresu na wersję wirtualną w związku z kolejnymi decyzjami rządu hiszpańskiego wynikającymi z toczącej się epidemii COVID-19. 
Kongres będzie miał charakter wykładów prowadzonych „na żywo” zgodnie z programem sesji (wykłady plenarne oraz Spotkania z Ekspertem) prowadzonych przez wyznaczonych Prowadzącących. Uczestnicy sesji będą mieć możliwość zadawania pytań. Pozostałe doniesienia naukowe przedstawione zostaną w formie nagranych wcześniej wystąpień  – zarówno w zakresie wyselekcjonowanych donsiesień ustnych, sponsorowanych i niesponsorowanych sympozjów a także sesji plakatowych. Nagrane spotkania będą dostępne dla zarejestrowanych uczestników Kongresu przez okres 3 miesięcy od jego otwarcia. 
Szczegóły odnośnie organizacji spotkania zostaną dostarczone bezpośrednio zarejestrowanym uczestnikom Kongresu. 

Więcej szczegółów na stronie www