1

Współczesna diagnostyka osteoporozy

Czerwinski E., Osieleniec J., Badurski J., Marcinowska-Suchowierska E., Czerwińska I. Family Medicine & Primary Care Review 2008, 10, 3: 821-829.