1

XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego

12-14.05.2016, Gdynia

Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­te­tu Nau­ko­we­go
Płk prof. dr hab. n. med. Edward Go­lec

Wczesna rejestracja do 31.03.2016.
Przesyłanie streszczeń do 29.02.2016.

Centrum konferencyjne:
Hotelu Mercure Gdynia Centrum,
ul. Armii Krajowej 22

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.