1

Żywienie a osteoporoza u dzieci: przykład na integrację medycyny

Terapia 2/2005. Osteoporoza

Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy, lek. med. Anna Rosińska

artykuł w załączeniu