1

Zapobieganie upadkom i rehabilitacja

Medycyna po Dyplomie. Osteoporoza. Wyd. Specjalne, maj 2004

Krystyna Księżopolska-Orłowska

Artykuł w załączniku