1

ZARZĄD PFO

Zarząd PFO Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski Z-ca Przewodniczącego – Dr n. med. Andrzej Sawicki Sekretarz – Dr n. med. Jerzy Samusik Członkowie – Dr n. med. Stanisław Boczoń, Dr Mirosław Cybulko

Zarząd PFO

    Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
    Z-ca Przewodniczącego – Dr n. med. Andrzej Sawicki
    Sekretarz – Dr n. med. Jerzy Samusik
    Członkowie – Dr n. med. Stanisław Boczoń, Dr Mirosław Cybulko.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski (Przewodniczący) Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych w Białymstoku
Doc. dr hab. med. Edward Czerwiński Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Doc. dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska Klinika Endokrynologii AM w Poznaniu
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska Klinika Chorób Wewn. CMKP w Warszawie
Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu
Doc. dr hab. med. Tomasz Opala Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Ginekologiczno-Położniczego Szitala Klinicznego AM w Poznaniu
Dr n. med. Andrzej Sawicki Warszawskie Centrum Osteoporozy

Komentarze