1

WCO-IOF-ESCEO 2023 w Barcelonie!

Po ponad 2 latach wirtualnych edycji, World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases odbędzie się w dniach 4-7 maja 2023 r. w pięknym mieście Barcelona w Hiszpanii!

Członkowie International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) opracowują niezwykle ekscytujący program naukowy Kongresu, który zgromadzi najlepszych na świecie naukowców w dziedzinie dziedzina zdrowia i chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Zachęcamy do zapoznania się, że szczegółami wydarzenia na stronie internetowej.
DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ! KLIKNIJ!
ESCEO ogłasza artykuł miesiąca!

ESCEO ogłasza artykuł miesiąca „Marzec 2022r.”, który został opublikowany w Aging Clinical and Experimental Research.

Artykuł „Attributes and defnitions of locomotor capacity in older people: a World Health Organisation (WHO) locomotor capacity working group meeting report ” autorstwa Nicoli Veronese został opublikowany w oficjalnym czasopiśmie ESCEO w 2022r.

Zachęcamy Państwa do lektury.

Artykuł możliwy do pobrania TUTAJ!
Nowa refundacja leków na osteoporozę – 1.03.2022

Dnia 1 marca 2022 roku weszła w życie nowa lista Leków Refundowanych stosowanych w leczeniu osteoporozy.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępne jest na stronie internetowej.

Treść dokumentu znajdziesz TUTAJ!

Przygotowaliśmy również dla Państwa wszystkie niezbędne informację dotyczące refundacji leków stosowanych w leczeniu osteoporozy w Polsce. W osobnej zakładce znajdziecie Państwo szczegółowe informacje wraz z możliwością pobrania przydatnych dokumentów.

Wszystkie szczegółowe informację dostępne TUTAJ!
26.05 – Dzień Matki

Z okazji zbliżającego się 26 maja zachęcamy do zadbania o zdrowie swoich Mam. 

Zadbaj o zdrowie swoich najbliższych pomagając im skorzystać z Kalkulatora ryzyka złamania FRAX dostępnego online. Zgodnie z zapoczątkowaną akcją „Nie łam się” zachęcamy do obliczenia ryzyka złamania bez wychodzenia z domu, na swoim telefonie komórkowym.

Dokładną instrukcję w formie wykładu znajdziesz TUTAJ!

 
Wykład „Tobie też może grozić złamanie- sprawdź FRAX” – Prof. Edward Czerwiński

Zapraszamy do zobaczenia 7,5 minutowej prezentacji o tym jak można, nie wychodząc z domu ocenić swoje ryzyko złamania, używając telefonu komórkowego.

Ta prezentacja rozpoczyna cykl wykładów„Nie łam się”. Generalnym celem jest możliwe zmniejszenie liczby złamań poprzez przekazywanie informacji jak im zapobiegać. W następnych prezentacjach planuje się omówienie treści dotyczących m.in.:
-jak zapobiegać osteoporozie,
-jak leczyć osteoporozę,
-jak zapobiegać upadkom.

Wykłady możliwe do zobaczenia na portalu w zakładce wideo wykłady. ZOBACZ TUTAJ!

Wykłady dostępne są również na Youtube.
Zobacz wykład w wersji polskiej. KLIKNIJ TUTAJ.
Zobaczy wykład w wersji angielskiej. KLIKNIJ TUTAJ.
Ocena ryzyka upadku FRAT-UP (Fall-Risk Assesment Tool)

Kalkulator FRAT-UP (Fall-Risk Assesment Tool) pozwala na ocenę ryzyka upadków u osób starszych po 65 roku życia. Upadki osób starszych wiążą się z wysokim ryzykiem złamania, utraty sprawności i niezależności mogąc również prowadzić do śmierci. Konieczne są skuteczne i wiarygodne narzędzia pozwalające na szybką oceny ryzyka upadku osób starszych.

W tym celu powstał dostępny online prototyp kalkulatora FRAT-UP, który może okazać się łatwą w obsłudze i szybką metodą identyfikacji pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka upadku i w konsekwencji złamania. Narzędzie jest dostępne w języku angielskim.

FRAT-UP dostępny online. Kliknij TUTAJ!

 
Wykład „Niedobór witaminy D- problem społeczny” – Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Zapraszamy do zobaczenia wykładu Prof. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej pt.:” Niedobór witaminy D- problem społeczny”.

Wykład prowadzony jest w formie wywiadu przez Prof. Edwarda Franka w ramach VIII Środkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy, który odbył się w dniach 22-23.10.2021r. Został zarejestrowany dzięki współpracy z portalem Medycyna Praktyczna. Wykład porusza kwestie rozpowszechnienia niedoborów witaminy D w populacji polskiej oraz jej szerokie konsekwencje i następstwa zdrowotne.

Wykład znajduję się na naszej stronie portalu w zakładce dla lekarzy – wideo wykłady.
Kliknij tutaj, żeby ZOBACZYĆ WYKŁAD!
Radosnych Świąt Wielkanocnych!

.
Wykład „Osteoporoza posterydowa” – Prof. E. Czerwiński

Zapraszamy serdecznie do zobaczenia wykładu Profesora Edwarda Czerwińskiego pt.: „Osteoporoza posterydowa” dostępnego online!

Wykład skierowany jest do wszystkich lekarzy. Porusza kwestie zapobiegania oraz leczenia osteoporozy posterydowej. Powstał we współpracy z firmą Astra Zeneca.

Serdecznie zachęcamy do zobaczenia wykładu.  Dostępny jest online po zarejestrowaniu się na stronie internetowej.

Zarejestruj się i zobacz wykład już teraz! KLIKNIJ TUTAJ!
NAJNOWSZY EUROPEJSKI RAPORT UJAWNIA OGROMNĄ LUKĘ TERAPEUTYCZNĄ I DYSPROPORCJE W LECZENIU OSTEOPOROZY

Osteoporoza stanowi ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej w całej Europie, czego dowodem jest 4,3 miliona złamań osteoporotycznych i koszty opieki zdrowotnej przekraczające 56 miliardów euro rocznie.

Przedstawiająca kluczowe dane z 29 krajów europejskich publikacja „Osteoporoza w Europie: kompendium raportów specyficznych dla krajów” wskazuje, że w niektórych krajach duże obciążenie osteoporozą stoi w wyraźnym kontraście z niewystarczającą opieką, świadczeniem usług i leczeniem osteoporozy.

Nowa publikacja dokonuje przeglądu i opisu obecnego obciążenia osteoporozą w każdym z państw członkowskich UE oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (określanych jako EU27+2) oraz przeprowadza audyt kluczowych wskaźników w czterech obszarach:

1. obciążenie chorobą

2. zasady strukturalne

3. zabezpieczenie świadczeń

4. realizacja świadczeń.

Szczegółowe dane zostały zaczerpnięte z bieżącej publikacji „SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe”, która przedstawia dane zbiorcze.

Biorąc pod uwagę znaczenie tych ustaleń dla europejskiej polityki opieki zdrowotnej, Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) zebrała kluczowe dane z dwóch powiązanych publikacji naukowych SCOPE 2021 w nowym ilustrowanym raporcie podsumowującym. Raport podsumowujący, który zawiera 10-punktowe wezwanie do działania, a także powiązany zestaw slajdów, arkusze informacyjne dla poszczególnych krajów oraz infografiki, jest dostępny na stronie internetowej IOF.

 

Profesor John Kanis, główny autor i honorowy prezes IOF, stwierdził:

„Chociaż stwierdziliśmy duże różnice w zabezpieczeniu i realizacji usług, wszystkie 29 przebadanych krajów europejskich boryka się z ogromnym obciążeniem osteoporozą i złamaniami, co ma znaczny wpływ na obecne i przyszłe budżety opieki zdrowotnej. Łącznie obciążenie ekonomiczne bieżącymi i wcześniejszymi złamaniami osteoporotycznymi oszacowano na blisko 57 miliardów euro w 2019 r., przy szacunkowej liczbie 248 487 zgonów związanych z nimi zgonów. Ponieważ przewiduje się, że liczba kobiet i mężczyzn w wieku 75 lat lub więcej wzrośnie odpowiednio o ponad 29% i 42% w latach 2019-2034, roczna liczba złamań osteoporotycznych znacznie wzrośnie. Oczekuje się, że w wymienionym okresie wzrośnie o około +24,8%, osiągając 5,34 miliona rocznie złamań osteoporotycznych”.

„Te alarmujące prognozy powinny zainspirować wspólne działania ze strony wszystkich organów opieki zdrowotnej w Europie”.

 

W kompendium raportów krajowych z 2019 r. dane dotyczące 15 z 16 wskaźników na karcie wyników dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej, reprezentujących trzy dziedziny, porównano z danymi z 2010 r. Wyniki poprawiły się lub znacznie poprawiły się w 15 krajach, pozostały na niezmienionym poziomie w 8 krajach, a pogorszyła się w 3 krajach. Chociaż karta wyników pokazuje, że istnieje znaczna potrzeba poprawy w całej Europie, jest to szczególnie pilna w tych krajach, w których świadczenie usług lub ich absorpcja jest niewystarczająca wobec dużego obciążenia chorobami.

 

Wśród dalszych ustaleń, SCOPE i raporty dla poszczególnych krajów wykazały:

• Przewiduje się, że krajami o największej rocznej liczbie złamań osteoporotycznych w 2034 r. będą: Niemcy (966 800), Włochy (701 600) i Wielka Brytania (665 000). Kraje te odnotowały również największy bezwzględny wzrost liczby kobiet z osteoporozą w latach 2010-2019.

• We wszystkich krajach prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej w ciągu życia u kobiet w wieku powyżej 50 lat wynosiło 15%, ale wskaźniki różniły się znacznie w zależności od kraju, od 7,0% w Rumunii do 25,1% w Szwecji •Najwyższy koszt złamań osteoporotycznych na mieszkańca (w 2019 r.) odnotowano w Szwajcarii (403 euro), a następnie w Danii (251 euro), Szwecji (230 euro) i Niemczech (167 euro).

• Około 60% państw członkowskich UE oferowało przynajmniej minimalną zalecaną liczbę 11 jednostek DXA na milion populacji. Chociaż w Europie w 2019 roku dostępnych było o 5% więcej jednostek DXA w porównaniu z rokiem 2010, jest to jednak niewielki wzrost, biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym okresie liczba złamań wzrosła o około 17%.

• Odsetek państw członkowskich oferujących pełną refundację leczenia osteoporozy wzrósł z 27% w 2010 r. do 44% w 2019 r. Ograniczenia lub restrykcje dotyczące refundacji występują w w 15 krajach, z wyraźnymi ograniczeniami w Belgii, Grecji i Czechach.

• Specyficzne dla kraju modele FRAX (narzędzie do oceny ryzyka złamania – online) są dostępne we wszystkich krajach z wyjątkiem Cypru, Łotwy, Luksemburga i Słowenii. Krajem o największym wykorzystaniu FRAX online była Słowenia (41 894 sesji/milion osób, przy użyciu modelu zastępczego w Wielkiej Brytanii), a najniższym – Bułgaria (49 sesji/milion osób).

• Średnio lukę w leczeniu osteoporozy (odsetek kobiet, które przekraczają próg interwencji, ale nie zostają objęte leczeniem) oszacowano na 71%. Najwyższe w Bułgarii (87%) i Estonii (84%). Najniższe, choć nadal znaczne stwierdzono w Irlandii (32%), Danii (43%) i Grecji (43%).

• Wykazano, że zabieg chirurgiczny przeprowadzony w ciągu 48 godzin od złamania szyjki kości udowej znacząco zmniejsza śmiertelność i zwiększa odsetek pacjentów powracających do pierwotnego miejsca zamieszkania. W pięciu z 29 krajów, w tym na Cyprze, w Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, zgłoszono, że czas oczekiwania między przyjęciem do szpitala, a interwencją chirurgiczną był średnio dłuższy niż 48 godzin.

 

Profesor Cyrus Cooper, przewodniczący IOF, podsumował:

„Tylko dziewięć z 29 krajów europejskich przebadanych w tym raporcie uznaje osteoporozę i choroby układu mięśniowo-szkieletowego za narodowy priorytet zdrowotny. To musi się zmienić. Celem wzmocnienia działań na rzecz profilaktyki, IOF wzywa do stworzenia ogólnoeuropejskiej strategii i równoległych strategii krajowych w celu zapewnienia skoordynowanej opieki nad chorymi z osteoporozą oraz zmniejszenia liczby złamań ich wyniszczającego wpływu na systemy opieki zdrowotnej i życie dotkniętych nim jednostek.”

 

SCOPE 2021, w tym publikacje naukowe, ilustrowany raport, arkusze informacyjne dla poszczególnych krajów i infografiki są dostępne pod online. KLIKNIJ TUTAJ!

 

Pozostałe publikacje:

POBIERZ: Willers C, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Borgström F, Kanis JA & the SCOPE review panel of IOF. Osteoporosis in Europe: A Compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos 17, 23 (2022).

POBIERZ: Kanis JA, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Willers C, Borgström F. SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos 16, 82 (2021).

 

The International Osteoporosis Foundation (IOF)

Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) to największa na świecie organizacja pozarządowa zajmująca się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem osteoporozy i powiązanych chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Członkami IOF są komitety naukowe, a także 300 stowarzyszeń pacjentów, organizacji medycznych i badawczych – wszyscy razem pracujący nad tym, aby profilaktyka złamań i zdrowi układu ruchu stały się priorytetem w opiece zdrowotnej na całym świecie.

Dowiedz się więcej. KLIKNIJ TUTAJ!

 

Misja Scorecard for Osteoporosis in Europe (SCOPE) ma na celu podniesienie świadomości w zakresie osteoporozy w Europie. SCOPE umożliwia porównanie jakości opieki nad pacjentem z osteoporozą w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE27) wraz z Wielką Brytanią i Szwajcarią (nazywana EU27+2). Osteoporoza to złożona, przewlekła choroba, której leczenie jest wielokierunkowe. Ulepszenia w farmakoterapii i technikach diagnostycznych w ciągu ostatnich 30 lat dostarczyły wysoce skutecznych sposobów na zmniejszenie ryzyka złamań osteoporotycznych. Jednak w Europie badania wykazały znaczną różnorodność leczenia osteoporozy w różnych krajowych. SCOPE podsumowuje kluczowe czynniki ryzyka osteoporozy, a także sposoby leczenia w każdym z analizowanych państw członkowskich Unii Europejskiej zwracając uwagę na rozbieżności w świadczeniu opieki zdrowotnej. Mogą one mogą służyć ustaleniu kryteriów w odniesieniu do opieki zdrowotnej UE. Ta aktualizacja oryginalnej publikacji SCOPE porównuje wyniki z 2010 r. do danych z roku 2019. Wyniki zapewniają aktualny przegląd sposobów leczenia osteoporozy przez powyższe lata, w obrębie krajów UE27+2 i między nimi. Głównym celem opracowania SCOPE było stworzenie zrównoważonego, wspólnego i optymalnego podejście do leczenia osteoporozy w krajach UE27+2.

1 lutego 2022-Nyon, Szwajcaria (Embargo)

Tłumaczenie: M. Berwecka