Program

AKADEMIA OSTEOPOROZY
www.akademia2023.osteoporoza.pl
02.03 – 07.12.2023

Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Uniwersytet Jagielloński
Futuremeds, Krakowskie Centrum Medyczne

PROGRAM

Na Akademię Osteoporozy składa się cykl 6-ciu webinarów obejmie większość podstawowych zagadnień dotyczących diagnostyki, leczenia i zapobiegania osteoporozie. Po każdym, ok. 45 min. wykładzie, będzie otwarta dyskusja na czacie. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne w liczbie odpowiadającej obecności na webinarach. Obecność na wszystkich webinarach będzie  kwalifikowała do uzyskania  Dyplomu Ukończenia Akademii Osteoporozy.

Terminy:

Sesja wiosenna: 02.03; 13.04; 11.05
Sesja jesienna: 05.10; 08.11; 06.12

Wykład inauguracyjny odbędzie się 02.03.2023 o godz. 18.00. Kolejne webinary odbywać się będą w  czwartki, w pierwszej połowie miesiąca,  o godz. 18.00.
Udział w Akademii jest bezpłatny. Rejestracja rozpoczyna się 01.02.2023.
Informacje dostępne na stronie  www.akademia2023.osteoporoza.pl

Webinar 1.
Data  02.03.2023, godz.18.00
Zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi w Polsce i na świecie
Patofizjologia osteoporozy

 • Epidemiologia złamań w Polsce i na świecie
 • Podstawy histologii i fizjologii kości
 • Przebudowa kości w osteoporozie
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

 Webinar 2.
Data 13.04.2023, godz. 18.00
Diagnostyka osteoporozy

 • Definicja osteoporozy WHO
 • Zasady badania gęstości kości metodą DXA
 • TBS
 • REM
 • Morfometria kręgosłupa
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 3.
Data 11.05.2023, godz.18.00
Ocena ryzyka złamania

 • Kalkulator FRAX, zastosowanie, najnowsza wersja
 • Instrukcja na komórkę
 • Nowe kategorie ryzyka złamania
 • Próg diagnostyczny i terapeutyczny
 • Standardy diagnostyki, leczenia osteoporozy i złamań osteoporotycznych w Polsce, 2023
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 4.
Data 05.10.2023, godz. 18.00
Leczenie farmakologiczne osteoporozy

 • Leki antyresporpcyjne
  • Bisfosfoniany – mechanizm działania
  • BF doustne i dożylne
  • Denosuman
 • Leki anaboliczne
  • Teryparatyd, Abaloparatyd, Romosozumab
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar 5.
Data 08.11.2023, godz.18.00 (zamiast 09.11.2023)
Problemy w leczeniu osteoporozy

 • Leczenie długoterminowe
 • Postępowanie po odstawieniu denosumabu
 • Jałowa martwica żuchwy (ONJ)
 • Atypowe złamanie kości udowej (AFF)
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Webinar  6.
Data 06.12.2023, godz.18.00 (zamiast 07.12.2023)
Profilaktyka osteoporozy

 • Suplementacja wapnia
 • Dieta, kalkulator wapnia
 • D – znaczenie i suplementacja
 • Zapobieganie upadkom
 • Podsumowanie
 • Dyskusja

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:


Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.