1

Zdolność lokomotoryczna u osób starszych

Zapoznaj się z artykułem w tematyce raportu ze spotkania grupy roboczej ds. zdolności lokomotorycznej Światowej Organizacji Zdrowia WHO

Artykuł dostępny w j. polskim oraz angielskim

ATRYBUTY i DEFINICJE ZDOLNOŚCI LOKOMOTORYCZNEJ U OSÓB STARSZYCH

ATTRIBUTES AND DEFINITIONS OF LOCOMOTOR CAPACITIES IN OLDER PEOPLE