ATRYBUTY i DEFINICJE ZDOLNOŚCI LOKOMOTORYCZNEJ U OSÓB STARSZYCH POL