Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, „RODO”)

Przetwarzanie danych osobowych / Administrator

Niniejszym informujemy, że Polskie Towarzystwo Osteoartrologii z siedzibą w Krakowie, przy, ul. Kopernika 32, wpisane  do rejestru stowarzyszeń od nr KRS 0000146060, właściciel serwisu internetowego www.osteoporoza.pl, („Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Podstawa prawna, cel i zakres przetwarzania danych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przesyłanie pocztą elektroniczną treści związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń kostno-stawowych, zarówno o charakterze naukowym i klinicznym, jak i handlowym (informacje o szkoleniach, seminariach i kongresach).

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym w treści zgody j.w.  

Kategorie danych

Przetwarzamy tylko te dane, które podała nam Pani/Pan przy wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Zwykle jest to imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. 

Ma Pan/i także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: krakow@osteoporoza.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora. 

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych (retencja danych)

Pani /Pana dana będą przez Administratora przetwarzane tak długo, jak to jest niezbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. do czasu wycofania zgody.

Udostępnianie danych osobom trzecim 

Należy mieć świadomość, że w określonych sytuacjach może wystąpić konieczność przekazania lub ujawnienia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora innym, niezależnym podmiotom, w tym usługodawcom świadczącym usługi na rzecz Administratora lub w jej imieniu. W przypadkach, gdy jest to zgodne z celami wskazanymi powyżej, Administrator może ujawnić  lub przekazać Państwa dane osobom trzecim, które świadczą na jej rzecz usługi wsparcia operacyjnego, np.  usługi zapewnienia działania serwisu www.osteoporoza.pl lub usługi wysyłki materiałów naukowych, marketingowych i handlowych. 

Zmiany w treści niniejszego powiadomienia

Treść niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku zostanie Pan/i odrębnie powiadomiona/y.

Dane kontaktowe Administratora 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można zgłaszać kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: krakow@osteoporoza.pl.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:


Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.