Dla lekarzy

ARTEFAKTY W BADANIU PŁYNU STAWOWEGO

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s174.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s43.


P091
ARTEFAKTY W BADANIU PŁYNU STAWOWEGO

Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zmiany chorobowe toczące się w błonie maziowej, chrząstce i w jamie stawowej, a także wiele procesów ogólnoustrojowych, znajduje swoje odbicie w składzie płynu stawowego. Na podstawie oceny mikroskopowej płynu stawowego w niektórych stanach chorobowych można ustalić rozpoznanie – dotyczy to głównie zapaleń stawów wywołanych przez kryształy i zakażenie bezpośrednie stawu. W innych zespołach chorobowych badanie to może ułatwić rozpoznanie różnicowe, określenie aktywności procesu zapalnego ,rokowanie i monitorowanie leczenia. Jedną z podstawowych metod analizy płynu stawowego jest ocena preparatu bezpośredniego w świetle spolaryzowanym. Może ona być niekiedy utrudniona przez zanieczyszczenia, które mogą przedostać się do płynu stawowego podczas przygotowywania preparatu. Artefakty często przypominają kryształy. Należą do nich między innymi:
– Fragmenty szkła w kształcie igieł, rombów, prostokątów znajdujących się na powierzchni szkiełek nakrywkowych, przypominające kryształy moczanu sodu lub pirofosforanu wapnia.
– Wersenian sodowy stosowany jako antykoagulant, który krystalizuje w
formie igieł, struktur romboidalnych lub prostokątnych
przypominających kryształy moczanu sodu lub pirofosforanu wapnia.
Wersenian w formie bezpostaciowej podobny jest do kryształów
glikokortykosteroidów
– Talk z rękawiczek ochronnych , którego cząsteczki są podobne do
kryształów glikokortykosteroidów
-Włókna bawełniane lub celulozowe pozostawione na powierzchni
szkiełka podstawowego lub nakrywkowego podczas wycierania, które
mogą przypominać duże kryształy hydroksyapatytów
– Nitki grzybni z płynu stawowego długo przechowywanego, które
przypominają włóknik.
Możliwości powstania artefaktów jest znacznie więcej- ich identyfikacja wymaga dużego doświadczenia.

P091
THE POSSIBLE FAULTS IN MICROSCOPIC EXAMINATION OF CRYSTALS IN SYNOVIAL FLUID SEDIMENTS

Irena Zimmermann-Gorska, Mariusz Puszczewicz, Grazyna Bialkowska-Puszczewicz
Department of Rheumatology and Rehabilitation, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland

The examination of synovial fluid (SF) under compensated polarised light is of great value in identification of crystals and diagnosis of crystal induced diseases. Unfortunately some other particles may incidentally contaminate SFs during aspiration and examination . These artefacts can mimic the crystals and become the reason of misdiagnosis.
The aim of our study was to document the similarities between crystals and some other particles. We have observed a similarity between: MSU crystals and – Cotton, cellulose fibres
1. Cover slips fragments
2. Large lipid crystals CPPD crystals and – Corticosteroids
3. Talc participles
4. Small lipid crystals
5. EDTA
Hydroxyapatite crystals and – cellulose and cotton fibres. All the results will be presented as photographs. We conclude that the identification of crystals in wet specimens of SF demands careful differentiation with other particles.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.