Dla lekarzy

BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE WYSTĘPOWANIA CZYNNKÓW RYZYKA OSTEOPOROZY W POPULACJI KOBIET […]

X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
IV Krakowskie Sympozjum Osteoporozy

Kraków 23-26 września 1999

Streszczenia opublikowano:
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA PRAC – ABSTRACTS, s30-31.

R4
BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE WYSTĘPOWANIA CZYNNKÓW RYZYKA OSTEOPOROZY W POPULACJI KOBIET AGLOMERACJII BIAŁOSTOCKIEJ.

J.E. Badurski, N.Nowak, S. Daniluk, A. Dobreńko, P. Jancewicz, J Danowski
Szpital Wojewódzki im. J Śniadeckiego, Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok Skłodowskiej 25

Wprowadzenie: Podstawowym źródłem informacji o stanie zagrożenia populacji są badania epidemiologiczne, pozwalające na ocenę środowiskowych czynników ryzyka.
Celem podjętego przez zespół badania jest ocena występowania i jakości czynników ryzyka osteoporozy w populacji kobiet aglomeracji białostockiej. Badanie oparte jest na dobranej losowo próbie obejmującej 1100 kobiet w wieku > 45 lat proporcjonalnie do przedziałów wiekowych w danym roczniku, mieszkanek miasta Białegostoku i gmin ościennych. Próba została opracowana przez komórkę statystyczną Urzędu Marszałkowskiego ściśle wg prawideł reprezentatywnych badań populacyjnych. Dobór próby warunkował nie przekroczenie granicy błędu 3%.
Metody: Przeprowadzone badanie obejmuje wypełnienie kilkunastostronicowego kwestionariusza w obecności i przy pomocy lekarza, zawierającego około 800 szczegółowych pytań dotyczących dziennego jadłospisu w celu oceny zawartości w diecie białka, wapnia, fosforu, stopnia aktywności fizycznej, wywiadu ginekologicznego, obecności złamań, także w rodzinie, stosowania używek typu alkohol, papierosy szeregu pytań z zakresu oświaty zdrowotnej. Wykonanie badania gęstości kości kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej metodą DEXA przy użyciu aparatu QDR 4500 SL HOLOGIC oraz ultrasonograficzne kości piętowej aparatem SAHARA zostało zaplanowane do końca 1999roku. W chwili obecnej, po przeprowadzeniu 1100 ankiet wykonaliśmy ok. 100 badań densytometrycznych. Wyniki zostaną omówione na etapie ich realizacji do czasu sympozjum.


R4
EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF OSTEOPOROSIS RISK FACTORS AMONG FEMALE POPULATION IN BIAŁYSTOK’S REGION

J.E.Badurski, N.Nowak, S.Daniluk, A.Dobreńko, J.Danowski, P.Jancewicz
Śniadecki Hospital, Centre of Osteoporosis of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, Sklodowskiej str. 25, Białystok

Background: Epidemiological study is the main source of information about population’s impendency. It makes estimation of environmental risk factors possible. The aim of this study is to evaluate incidence and power of osteoporosis risk factors among female population in Białystok’s region. The study is based on random selection including 1100 women above 45y of age, proportionally to age sections in definite age-group. Women come from Białystok city and bordering communes. Trial was worked up by statistical section by Marshal’s Department, precisely under the rules of epidemiological study. Proper random selection was a requisite of keeping within the bounds of error 3%.

Methods: The study consists of filling in a questionnaire in doctor’s attendance and BMD measurements. The questionnaire contains about 800 detailed questions concerning diary menu, in order to estimate contents of calcium, proteins, phosphor, body mass index, physical exercises, life habits, gynecological history, breast feeding, age of menarche, smoking habits, incidence of fractures also in family. BMD is performed with DEXA (QDR4500SL) HOLOGIC that evaluated bone mass and BMD of lumbar spine and neck, also QUS (ACHILLES) of calcaneal bone. Closure of measurements is planing to the end of 1999y. In this time, after carrying into effect 1100 questionnaires we performed 100 DXA measurements. Results will be discussed on the stage of their realisation during symposium time.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.