Dla lekarzy

L54 BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:113.
 
 
 
L54
BONE MINERAL DENSITYIN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPOROTIC FRACTURES
 
Povoroznyuk V.V., Vayda V.M., Dzerovych N.I. 
Institute of Gerontology AMS Ukraine
Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis
Kyiv, Ukraine
 
Thisresearch isaimed at studying the bone mineral density among postmenopausal women with osteoporotic fractures.
Object. The total of 160 postmenopausal women 4579 years old (average age – 63,4±0,7 years; average duration of postmenopausal period – 14,4±0,7 years) were examined. Patients were divided into two groups: group A – women (n=100, average age – 63,2±0,9 years) without osteoporoticfractures, group B – women (n=60, average age – 65,5±1,2 years) with osteoporoticfractures in their anamnesis.
         Methods. The questionnaire; measurement of anthropometrical characteristics (height, mass, body mass index); bone mineral density (BMD), T- and Z-scores of the spine (L1–L4), hip (femoral neck, trochanter and total femur), and forearm (ultradistal, midforearm) were determined by means of Dual-energy X-ray absorptiometer „Prodigy” (GE Medical systems, 2005).
         Results. All indexes of different skeletal areas measured by DXA in postmenopausal women with osteoporotic fractures were significantly lower (р<0,001) compared with the data of women without osteoporotic fractures: total body – BMD: 0,999±0,015 g/cm2 and 1,097±0,010g/cm2, Т-score: -1,59±0,18 and -0,34±0,12, Z-score: -0,81±0,15 and -0,06±0,09; spine (L1–L4) – BMD: 0,909±0,023 g/cm2 and 1,094±0,017 g/cm2, Т-score: -2,26±0,20 and -0,78±0,14, Z-score: -1,18±0,18 and -0,02±0,13; femoral neck – BMD: 0,780±0,016 g/cm2 and 0,886±0,014 g/cm2, Т-score: -1,88±0,11 and -1,09±0,01, Z-score: -0,59±0,10 and -0,05±0,09; trochanter – BMD: 0,696±0,017 g/cm2 and 0,819±0,016 g/cm2, Т-score: -1,35±0,15 and -0,36±0,12, Z-score: -0,42±0,14 and 0,33±0,11; total femur – BMD: 0,839±0,019 g/cm2 and 0,968±0,016 g/cm2, Т-score: -1,29±0,16 and -0,27±0,12, Z-score: -0,33±0,13 and 0,45±0,11; ultradistal forearm– BMD: 0,299±0,008 g/cm2 and 0,352±0,08 g/cm2, Т-score: -2,12±0,20 and -0,77±0,19, Z-score: -0,74±0,21 and 0,39±0,18; midforearm – BMD: 0,562±0,013 g/cm2 and 0,648±0,010 g/cm2, Т-score: -2,13±0,18 and -0,96±0,12, Z-score: -0,69±0,16 and 0,18±0,12, accordingly.
Conclusion. Lowbone mineral density of different skeletal areas is a significant predictor of osteoporoticfracturesin postmenopausal women.
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.