Dla lekarzy

Denosumab powrócił na listy refundacyjne !!!!

Wiadomość sponsorowana

Dzięki masowej interwencji PT Użytkowników Polskiego Portalu Osteoporozy i innych osób denosumab został przywrócony na listy refundacyjne z dniem 01.05.2021!

W imieniu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii składam ogromne podziękowania za Państwa zaangażowanie. Szczególnie dziękuję osobom, które przesłały kopie swojego maila na pocztę portalu: kontakt@osteoporoza.pl.

 

Informacje o refundacji są zawarte w „Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021r.”, zał. 57: Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta: LINK.

Poniżej kopia treści z „Załącznik 57_zmiany_cen_detal.”… pkt. 2; kolumna F (pokreślenia własne).

„Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania. Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania.”

 

Cena detaliczna z aktualnego obwieszczenia: 622,90zł
30% – 186,87zł

U osób powyżej 75 r.ż., które spełniają wyżej wymienione kryteria denosumab można przepisać, jak poprzednio, bezpłatnie. Informacje: LINK.

Szczegółowa interpretacja wskazań znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: LINK.

Skrócona informacja o leku Prolia znajduje się TUTAJ – LINK.
PL-PRO-0421-00019
Data utworzenia: 29.04.2021 r

 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: