Dla lekarzy

DENSYTOMETRIA TECHNIKĄ DXA I TECHNIKĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ (QUS) U CHORYCH NA ZZSK

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s106.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s24.

 
 
 
P024
DENSYTOMETRIA TECHNIKĄ DXA I TECHNIKĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ (QUS) U CHORYCH NA ZZSK
 
Piotr Leszczyński, Jan K. Łącki, Stefan H. Mackiewicz.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 144.
 
CEL PRACY. Ocena gęstości mineralnej kości (BMD, g/cm²) w obrębie kości przedramienia (FA-BMD), szyjki kości udowej (FN-BMD) w badaniu densytometrycznym metodą DXA oraz ocena wartości szerokopasmowego tłumienia fali (BUA, dB/MHz) i prędkości przechodzenia fali (SOS, m/s) w badaniu ultradźwiękowym kości piętowej u chorych na ZZSK.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 59 chorych (53 mężczyzn i 6 kobiet) z rozpoznaniem ZZSK. Średni wiek chorych wynosił 40.0 ± 8.2 (29 – 49) lat. Średni czas trwania choroby wynosił 160.6 ± 98.0 (18 do 420) miesięcy. Grupę kontrolną (GK) stanowiło 60 zdrowych ochotników: 50 mężczyzn i 10 kobiet (miesiączkujące) w średnim wieku 38,2 ± 7.4 lat. Badanie densytometryczne metodą DXA wykonano aparatem DTX-200 (firmy Osteometer Medi-Tech A/S Dania) w odcinku dystalnym kości przedramienia oraz aparatem ECLIPSE (firmy Norland Medical Systems, Inc., Fort Atkinson, WI, USA) w obrębie szyjki kości udowej. Densytometrię ultradźwiękową wykonano aparatem DTU-ONE (Osteometer Medi-Tech A/S Dania) oceniając BUA i SOS w obrębie lewej kości piętowej.
WYNIKI.
 
FA-BMD g/cm²
FN-BMD g/cm²
BUA dB/MHz
SOS m/s
AS n=59
0.512
0.786
48.9
1548
HC n=60
0.532
0.901
49.7
1553
p
NS
.001
NS
NS
WNIOSKI. ZZSK przebiega z obniżeniem masy kostnej w obrębie szyjki kości udowej. Ta grupa względnie młodych chorych z przewlekłym procesem zapalnym ma zwiększone ryzyko złamania kości udowej. Densytometria QUS kości piętowej oraz DXA przedramienia nie jest dobrym wykładnikiem oceny przesiewowej chorych z ZZSK i osteoporozą.
 
 
Piotr Leszczynski, Jan K. Lacki, Stefan H. Mackiewicz, Department of Rheumatology and Clinical Immunology, University School of Medicine, 61-626 Poznan, ul. Winogrady 144, Poland
Objective: Assessment of bone mineral density (BMD, g/cm2) of the forearm (FA-BMD), femoral neck (FN-BMD) using the DXA technique and the evaluation of broadband ultrasound attenua­tion (BUA, dB/MHz) and speed of sound (SOS, m/s) of the heel using the QUS technique in patients (pts) with AS.
Patients and Methods: 59 AS patients were involved in the study: 53 male and 6 female, average age (40.0 ± 8.2 yrs), range 29 to 49. Average disease duration was 160.6 ± 98.0 months, range 18 to 420 months. AS pts were compared to 60 healthy controls (HC): 50 males and 10 pre-menopausal females (average age 38,2 ± 7.4 yrs). FA-BMD (distal radius) was evaluated using the DTX-200 (Osteometer Medi-Tech A/S Denmark) and FN-BMD using ECLIPSE (Norland Medical Systems, Inc., Fort Atkinson, WI). QUS parameters of the left heel (BUA and SOS) were measured by DTU-ONE (Osteometer Medi-Tech A/S Denmark).
 
FA-BMD
 

g/cm2

FN-BMD
 

g/cm2

BUA dB/MHz
SOS m/s
AS n=59
0.512
0.786
48.9
1548
HC n=60
0.532
0.901
49.7
1553
P
NS
0.001
NS
NS
 
Conclusions: AS patients are related only to low bone mass of femoral neck. This group of relatively young patients with a chronic inflammatory process is at an increased risk of hip fracture. QUS measurements of the heel and DXA of forearm do not appear to be a good predictor for screening of AS pts with osteoporosis.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.