Dla lekarzy

DIAGNOSTICS OF THE HETEROTOPIC OSSIFICATION IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

 

P23

DIAGNOSTICS OF THE HETEROTOPIC OSSIFICATION IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY

Povoroznyuk V., Bystrytska M.

D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine

Key words: heterotopic ossification, spinal cord injury, bone

Aim. The aim of the study was to define the peculiarities of bone remodeling and identify specific parameters to development to heterotopic ossification.

Methods. Markers of bone formation (Osteocalcin, serum type 1 procollagen (N-terminal) (tP1NP)) and bone resorption (serum collagen type 1 cross-linked C-telopeptide (β-CTx)) were determined by the electrochemiluminiscence immunoassay “ECLIA” for Elecsys user cobas immunoassay analyzer.

In the study were included 23 patients with spinal cord injury – first group (average age 26.8 ± 3.9 years, duration of spinal cord injury from 3 to 12 months) and 23 healthy people’s appropriate age and gender (average age 30.6 ± 6.0, years). In the first group included 11 patients with spinal cord injury with the presence of heterotopic ossification – subgroup I and 12 patients with spinal cord injury without heterotopic ossification – subgroup II.

Results. The results of examination showed that patients of first group had significantly higher bone markers than control group: P1NP (256.7±48.2 ng/ml vs 49.3±5.1 ng/ml, p<0.001), serum β-CTx (1.47±0.23 ng/ml vs 0.45±0.04 ng/ml, p<0.0001), osteocalcin (52.2±9.8 ng/ml vs 24.9±2.08 ng/ml, p<0.001). There were obtained that levels of bone remodeling markers in patients with HO were significantly higher in comparison with patients without HO: P1NP (404.9±84.9 ng/ml vs 133.2±15.7 ng/ml, p<0.001), serum β-CTx (1.75±0.23 ng/ml vs 0.28±0.14 ng/ml, p<0.0001), osteocalcin (87.1±18.9 ng/ml vs 29.4±3.7 ng/ml, p<0.001).

Conclusion. The bone formation and bone resorption markers in patient of first group were significantly higher than in healthy individuals of appropriate age. The rate of bone turnover markers in patient with HO was considerably higher than in patient without HO and the process of formation dominated over the resorption in patient with HO.

 

 

P23

DIAGNOSTYKA KOSTNIENIA HETEROTOPOWEGO U PACJENTÓW PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Povoroznyuk V., Bystrytska M.

D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine, Kyiv, Ukraine

Słowa kluczowe: kostnienie heterotopowe, uraz rdzenia kręgowego, kość


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.