Dla lekarzy

E-biuletyn, kwiecień/2016

E-biuletyn, kwiecień/2016
WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS –IOF-ESCEO –Kraków, 19-22.04 2018
Pobierz obrazki
Na odbywającym się w Maladze World Congress on Osteoporosis WCO-IOF-ESCEO 2016 ogłoszono, że Kongres WCO-IOF-ESCEO w 2018 roku odbędzie się w Krakowie!
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii w sierpniu 2015 r złożyło aplikację o przyznanie lokalizacji WCO 2018 w Krakowie. Podczas VI Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie, Prof. John Kanis i Prof. Jean-Yves Reginster zwiedzili Centrum Kongresowe ICE, jak również główne hotele, znajdujące się w jego pobliżu. Następnie pojawili się w Krakowie przedstawiciele głównego organizatora Kongresu, którzy obejrzeli pozostałe hotele i Teatr Słowackiego, który został wytypowany na miejsce uroczystego otwarcia Kongresu. Aplikacje o organizację Kongresu złożyły również takie miasta jak: Barcelona, Bolonia, Bruksela, Genewa, Lizbona, Londyn i Nicea. IOF podjął decyzję po zasięgnięciu opinii CNS (Towarzystwa zrzeszone w IOF) oraz firm farmaceutycznych.
Na zebraniu IOF w Maladze, w kwietniu b.r., na którym Prof. Edward Czerwiński przedstawił założenia organizacyjne, Prof. Jean-Yves Reginster pokreślił, że ICE jest najpiękniejszym Centrum Kongresowym jakie widział (a dodatkowym atutem są m.in. trzy duże hotele w najbliższym sąsiedztwie oraz bliskość centrum miasta).
Obrady odbywać się będą w Centrum Konferencyjnym ICE, uroczyste otwarcie będzie miało miejsce w Teatrze Słowackiego, a bankiet w Kopalni Soli w Wieliczce.Przewidujemy udział około 3500 uczestników. Informacje :http://www.wco-iof-esceo.org/
 
PROMOCJA WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS –Kraków, 19-22.04 2018NA WCO W MALADZE 14-17.04.2016
Przy współpracy Krakow Convention Bureau (Urząd Miasta Krakowa, Wydział Promocji i Turystyki, Biuro Kongresów) oraz wsparciu organizatora Kongresu Firmy Humacom zorganizowaliśmy w Maladze promocję Kongresu WCO 2018 Kraków.
Nasze stoisko (zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym), obsługiwała p. Monika Popiołek (pracownik KCB), która dbała o odpowiednią dystrybucję naszych materiałów reklamowych (ulotki kongresowe, informatory o Krakowie, Informatory o ICE), oraz udzielała szczegółowych informacji o naszym mieście. Ulotki reklamowe 2018 – były również umieszczone w materiach kongresowych uczestników. Ponadto na stoisku znajdował się telebim, na którym wyświetlany był film promocyjny o Krakowie i Centrum Kongresowym ICE. Dodatkową atrakcją były czerwone korale z Małopolskiej Organizacji Turystyki, które cieszyły się bardzo dużą popularnością (na stoisku cały czas panował wzmożony ruch).Promocję należy uznać za wyjątkowo udaną. Nasze stoisko cieszyło się nadzwyczaj dużym zainteresowaniem, a duża liczba uczestników z całego świata wyrażała swoje zadowolenie, że WCO odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, gdzie większość z nich jeszcze nigdy nie była. Zdjęcia z promocji w Maladze znajdują się pod adresem www.osteoporoza.pl
 
STOSOWANIE BISFOSFONIANÓW WIĄŻE SIĘ Z NIŻSZĄ ŚMIERTELNOŚCIĄ PACJENTÓW W STANIE KRYTYCZNYM
Bisfosfoniany są dobrze znanymi, silnymi inhibitorami resorpcji kości i są szeroko stosowane w leczeniu osteoporozy. Chociaż kość jest tradycyjnie postrzegana jako organ kluczowy tylko dla integralności układu mięśniowo-szkieletowego, rośnie świadomość, że pełni ona również ważną rolę w regulacji homeostazy energetycznej, układu odpornościowego i metabolizmu substratów. Coraz więcej badań wskazuje na plejotropowe korzyści stosowania bisfosfonianów – w tym poprawę funkcjonowania naczyń przez działanie na śródbłonek mięśni gładkich. W badaniach wykazano, że leki te przedłużają przeżycie, nie tylko poprzez redukcje liczby złamań. Stwierdzono m.in. niższą śmiertelność w następstwie zaburzeń rytmu serca i zapaleń płuc u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany. Szybsza utrata masy kostnej jest znanym powikłaniem choroby krytycznej, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ma to związek z wpływem na kość, unieruchomieniem, zapaleniem ogólnoustrojowym i uogólnionym katabolizmem tkankowym.Badania epidemiologiczne wskazują, że ponad 40% zgonów występuje w szpitalu, a blisko dwie trzecie z nich ma miejsce na oddziałach intensywnej opieki medycznej. W badaniu przeprowadzonym w latach 2003 i 2014, obejmującym 7830 pacjentów w stanie krytycznym, wykazano zmniejszenie śmiertelności w trakcie hospitalizacji o 59% u pacjentów leczonych wcześniej bisfosfonianami, pomimo, że pacjenci ci byli starsi i bardziej obciążeni chorobami współistniejącymi. Równoczesne stosowanie witaminy D3 wiązało się z dodatkowym zmniejszeniem śmiertelności. Współczynnik umieralności pozostał istotny po skorygowaniu względem wieku, płci, chorób współistniejących i głównej diagnozy. Podsumowując, wcześniejsze stosowanie bisfosfonianów wiąże się ze znacznie większą przeżywalności u pacjentów krytycznie chorych. Może być to częściowo związane z modulacją ogólnoustrojowego stanu zapalnego poprzez działanie antyresorpsyjne na kość. Czy jednak zmniejszenie śmiertelności związanej z bisfosfonianami jest wynikiem jego wpływu biologicznego na kości per se, czy na inne tkanki, wymaga dalszego wyjaśnienia w prospektywnych badań interwencyjnych, więcej informacji pod adresem http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
 
 MONOGRAFIA
Szanowni Państwo,
z przyjemnością przypominamy, że w sprzedaży dostępna jest wydana przez PZWL monografia pt.: „Osteoporoza – problem interdyscyplinarny”
    W siedemnastu rozdziałach wybitni naukowcy przedstawili wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze osteoporozy. Monografia odzwierciedla holistyczne spojrzenie na organizm człowieka, który nie składa się z poszczególnych narządów, ale stanowi jedną całość.
  Dla lekarzy praktyków poświęcono rozdziały dotyczące diagnostyki osteoporozy i złamaniom. Szczegółowo omówiono zasady stosowania leków znanych od dawna jak i leków nowej generacji, a także zalecenia suplementacji witaminy D i solami wapnia.
     W części teoretycznej przedstawiono najnowsze dane o patogenezie osteoporozy i ryzyku złamania w cukrzycy i chorobach nerek. Niewątpliwie nowością są opracowania poświęcone sarkopenii począwszy od jej patogenezy, aż do próby odpowiedzi na pytanie czy sarkopenia i osteoporoza to jedna choroba czy dwie odrębne i czy są to schorzenia czy wynik starzenia się organizmu.
Do kupienia na stronie wydawnictwa PZWL tutaj
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM

W Polsce:
 
Trendy w Reumatologii na przełomie 2015/2016
21-22.04.2016, Wrocław
Międzynarodowe Sympozjum – Koksartroza VIII
21-23.04.2016, Katowice
XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego
12-14.05.2016, Gdynia
12th Warsaw International Medical Congress
12-15.05.2016, Warszawa
IV Ogólnopolski Kongres Starzenia Się
13-14.05.2016, Gdańsk
XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
19-21.05.2016, Poznań
Wiosenna Szkoła Tyreologii 2016
20-21.05.2016, Międzyzdroje
Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii 2016
20-21.05.2016, Kraków
IV Świętokzyskie Spotkanie Reumatologiczne
20-21.05.2016, Cedzyna k. Kielc

Na świecie:
Nordic Orthopaedic Federation Congress – NOF 2016
27-29.04.2016, Linkoping, Szwecja
International Conference on Frailty & Sarcopenia Research
28-29.04.2016, Filadelfia, USA
17th ESSKA Congress
4-7.05.2016, Barcelona, Hiszpania
Interdisciplinary Symposium on Osteoporosis 2016
12-15.05.2016, Miami, USA

red. wydania: mgr Małgorzata Berwecka,mgr Maja Warzecha

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.