Dla lekarzy

E-biuletyn, marzec 2011

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY
Kraków, 29 września – 1 października 2011

POD AUSPICJAMI
International Osteoporosis Foundation

TERMINY

Nadsyłanie streszczeń 31.03.11
Wczesna rejestracja 30.06.11
Inne

GŁÓWNI SPONSORZY

Złoty Sponsor
Amgen Sp. z o.o.

Srebrny Sponsor
Servier Polska Sp. z o.o.
Roche Polska Sp. z o.o.

LECZENIE OSTEOPOROTYCZNE WPŁYWA NA ZMNIEJSZENIE ŚMIERTELNOŚCI

Przeprowadzona w Nowej Zelandii metaanaliza 10 prób klinicznych przynosi potwierdzenie tej informacji. Naukowcy z różnych krajów przeprowadzili badania dotyczące wpływu leków stosowanych w aktywnym leczeniu osteoporozy na wskaźniki śmiertelności dla różnych populacji. Tłumaczenie abstraktu jest dostępne tutaj

ATYPOWE ZŁAMANIA PODKRĘTARZOWE W PRZEBIEGU DŁUGOTRWAŁEGO LECZENIA OSTEOPOROZY

Do najczęściej stosowanych leków w leczeniu osteoporozy należą bisfosfoniany, wieloletnie badania kliniczne, wykazały ich bezpieczeństwo i wysoką skuteczność w zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym – ok. 50%. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji dotyczących złamań podkrętarzowych jako powikłania długotrwałej terapii bisfosfonianami. Więcej w artykule Dr J Osieleniec.

Streszczenia tematyczne:
  – Rozwijający się obraz podkrętarzowych złamań zmęczeniowych: długotrwałe powikłanie terapii alendronianem
  – Atypowe złamania kości udowej a terapia bisfosfonianami: przegląd systematyczny opisów przypadków
  – Atypowe złamania podkrętarzowe oraz trzonu kości udowej: raport grupy zadaniowej American Society for Bone and Mineral Research.
  – Bisfosfoniany a podkrętarzowe lub trzonowe złamania kości udowej.
Więcej

PRACA MAGISTERSKA W ZAKRESIE OSTEOPOROZY

mgr Justyny Jewiarz „Obniżenie wzrostu jako czynnik ryzyka złamania w osteoporozie”. Streszczenie

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM

W Polsce:

Konferencja naukowo – szkoleniowa FORUM KOBIET 45+
11.03.2011, Katowice

V Jubileuszowy Kongres TOP MEDICAL TRENDS
11-13.03.2011, Poznań

Konferencja naukowo – szkoleniowa FORUM KOBIET 45+S
18.03.2011, Wrocław

Choroby wieku podeszłego – Kardiologia
19.03.2011, Warszawa

Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XVII Edycja – Życie bez bólu
24-27.03.2011, Zgorzelec

Trendy w reumatologii na przełomie 2010/2011
8-9.04.2011, Wrocław

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w reumatologii dziecięcej”
15-17.04.2011, Kazimierz Dolny

Na świecie:

VI Branżowe Targi i Kongres Rehabilitacji Medycznej, Fizjoterapii oraz Prewencji – Therapie Leipzig
10-12.03.2011, Lipsk, Niemcy

IOF-ECCEO 11 European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis
23-26.03.2011, Walencja, Hiszpania

EFORT INSTRUCTIONAL COURSE
1-2.04.2011, Berlin/Sommerfeld, Niemcy

17th Annual Meeting: Evolutionary Pathways of Skeletal Health
6-9.04.2011, Miami, USA

Inne wydarzenia

red. wydania mgr Jarosław Amarowicz

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: