Dla lekarzy

E-biuletyn, marzec/2019

 

      Zapraszamy do udziału w nadchodzącym VII. ŚRODKOWO EUROPEJSKIM KONGRESIE OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 27-28.09.2019. Obrady będą miały miejsce w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Krupniczej 33. Otwarcie kongresu nastąpi 27.09.19 (piątek), o godz. 9.00,  obrady zostaną zakończone w sobotę, 28.09.19, godz. 18.00. Z przyjemnością informujemy, że w uznaniu dotychczasowych osiągnięć VII. Kongres odbędzie się pod auspicjami International Osteoporosis Foundation (IOF) – jednej z największych organizacji zajmujących się chorobami mięśniowo -szkieletowymi.  IOF skupia 240 Towarzystw
w 99 krajach na całym świecie. Głównymi tematami poruszanymi podczas Kongresu będą: osteoporoza, osteoartroza i sarkopenia. Program Kongresu dostępny jest na:

http://www.kongres.osteoporoza.pl/pl_program_ramowy.php

 

 

 

Udział w Kongresie zadeklarowali czołowi polscy oraz zagraniczni eksperci 
w wymienionych dziedzinach, m. in. profesorzy. C. Cooper, J. Kanis,  S.Papapoulos,
J-Y. Reginster. Zaproszeni prelegenci z kraju i zagranicy wygłoszą referaty programowe. Uczestnicy będą prezentować swoje doniesienia w formie krótkich referatów i plakatów. Językiem wykładowym jest polski i angielski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

REJESTRACJA ONLINE
https://osteoporoza2019.jordan.pl/pl/rejestracja

 

Przypominamy, że niższa opłata rejestracyjna obowiązuje tylko do

 31. maja 2019 r

ZGŁASZANIE PRAC NA KONGRES:

Zapraszamy do zgłaszania doniesień naukowych, które zostaną anonimowo poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów. Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zaprezentowania w formie plakatu lub wykładu. Moduł online do zgłaszania prac wraz z regulaminem dostępny jest na:

http://www.kongres.osteoporoza.pl/pl_zgloszenie_streszczenia.php

 

Termin zgłaszania prac upływa  30. kwietnia 2019

 

WAŻNE DATY
Nadsyłanie streszczeń           30.04.2019r.
Wczesna rejestracja               31.05.2019r.
Rezerwacja hoteli                   15.08.2015r.

Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać poprzez stronę https://osteoporoza2019.jordan.pl/pl/hotele

KONTAKT:
Komitet Organizacyjny
VI Środkowo Europejski Kongres
Osteoporozy i Osteoartrozy
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
Tel.: (48) 884 085 533
e-mail:
krakow@osteoporoza.pl

 

Krytyczny Raport Grupy Roboczej ASBMR na temat efektywność  
i bezpieczeństwo przezskórnej wertebroplastyki i kyfoplastyki.

Tłumaczenie abstraktu

Zabiegi przezskórnej wertebroplastyki i kyfoplastyki są  to jedne z metod leczenia bólu u pacjentów którzy doznali złamania kręgów. Jednak brak konsensusu co do ich skuteczności i bezpieczeństwa każe zastanowić się  nad kryteriami, na podstawie których  lekarze powinni podejmować decyzje o wyborze metod postępowania. Aby ostatecznie rozwiać wszystkie wątpliwości American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) powołało Grupę Roboczą,  której zadaniem było znalezienie  odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania augmentacji kręgów oraz innych metod niefarmakologicznego leczenia złamań. Efektem pracy Grupy jest opublikowany w Journal of Bone and Mineral Research w 2019r. raport zawierający szczegółowe ustalenia i rekomendacje ASBMR.

Grupa Robocza ASBMR stwierdza że:

1.     U pacjentów z ostrym, bolesnym złamaniem kręgów, wertebroplastyka przezskórna nie daje widocznych klinicznie istotnych korzyści w porównaniu z placebo, niezależnie od czasu trwania i nasilenia bólu.

2.     Brak jest wystarczających dowodów wskazujących na przewagę kyfoplastyki nad leczeniem nieoperacyjnym, wertebroplastyką przezskórną czy stentowaniem trzonów kręgowych.

3.     Istnieją ograniczone dowody pozwalające na określenie ryzyka wystąpienia złamań kręgów lub poważnych działań niepożądanych związanych z przezskórną wertebroplastyką lub kifoplastyka.

4.     Brak jest rekomendacji odnośnie skutków negatywnych, jednak nie można takowych wykluczyć

5.     W przypadku pacjentów z ostrym, bolesnym złamaniem kręgów nie jest jasne, czy ustabilizowanie kręgosłupa w gorsecie wpływa na sprawność fizyczną, jakość życia lub  późniejsze wystąpienie niepełnosprawności.

6.     Ćwiczenia mogą poprawić mobilność oraz wpłynąć na obniżenie  bólu i strachu  przed upadkiem, ale nie ograniczają upadków lub złamań u osób które doznały złamania kręgowego.

7.     Rutynowe stosowanie augmentacji kręgów nie jest obecnie poparte dowodami. Pacjenci, którym proponuje się tę metodę leczenia, powinni zostać w pełni poinformowani o tych ustaleniach.

8.     Leki przeciw osteoporozie zmniejszają ryzyko wystąpienia kolejnych złamań kręgów
 o 40–70%

9.     W zaleceniach badawczych – zarówno ogólnych  jak  i specyficznych dla poszczególnych interwencji  -  Grupa Robocza  podkreśla potrzebę ograniczenia błędów systematycznych oraz zajęcia się wadami metodologicznymi w projektowaniu badań i gromadzeniu danych.  Obejmuje to potrzebę zwiększenia liczebności badanych grup, danych na temat poważnych efektów ubocznych, włączenie grup kontrolnych placebo i  większej liczby badań na temat interwencji niefarmakologicznych.

Pełna treść raportu w wersji angielskiej dostępna jest na:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbmr.3653

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

W POLSCE:  

Top Medical Trends 2019

22-24.03.2019, Poznań

X Konferencja Trendy w Reumatologii – na przełomie 2018/2019

28-29.03.2018, Wrocław

7 Ogólnopolski Kongres Starzenia Się – Pacjent 65+ w codziennej praktyce

17-18.05.2019, Sopot

Kontrowersje i postępy w reumatologii – Kraków 2019

23-25.05.2019, Kraków

9. III Bałtyckie Spotkanie Ortopedyczne

23-25.05.2019, Gdańsk

12. Wiosenno-letnia Szkoła Tyreologii

14-15.06.2019, Gdynia

VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy

27-28.09.2019, Kraków

VII Ogólnopolska Konferencja Pułapki Codziennej Praktyki Lekarskiej

27-28.09.2019, Poznań

VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

11-13.10.2019, Wrocław

 Ogólnopolski Kongres Starzenia cz. 2 – geriatria, ortopedia, reumatologia

18-19.10.2019, Kraków

 

ZA GRANICĄ

WCO-IOF-ESCEO 2019

4-7.04.2019, Paryż, Francja

20th EFORT Congress

5-7.06.2019, Lizbona, Portugalia

EULAR 2019

12-15.06.2019, Madryt, Hiszpania

The European Congress on Osteoporosis and Bone Diseases – BONE 2019

27-28.06.2019, Londyn, Wielka Brytania

ASBMR 2019

20-23.09.2019, Orlando, USA

40th SICOT Orthopaedic Congress

5-7.12.2019, Muscat, Oman

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: