Dla lekarzy

E-biuletyn, sierpień/2013

E-biuletyn, sierpień/2013
V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy KRAKÓW
20-21.09.2013

Do Kongresu pozostał już tylko 1 miesiąc. Tegoroczny Kongres obywa się w przededniu jubileuszowego 650. roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PRORAM

Polecamy uwadze główne sesje tematyczne

  • Strategia zmniejszenia liczby złamań osteoporotycznych
  • Postępy w leczeniu osteoporozy – AMGEN
  • Współczesne spojrzenie na możliwości terapeutyczne ranelinianu
  • Bisfosfoniany blaski i cienie
  • Osteoporoza w praktyce
  • Zespół kruchości i upadki
  • Choroba zwyrodnieniowa w praktyce codziennej
  • Pediatryczna Sesja Satelitarna

Dyskusja Okrągłego Stołu
W tym roku dyskusja będzie poświęcona problemowi „jak leczyć osteoporozę w Polsce w aktualnej sytuacji?” Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tematach, m.in.: jak długo leczyć, jak postępować w sytuacji przeciwwskazań do leków doustnych i braku refundacji na inne formuły leków, jak postępować kiedy podczas leczenia wystąpi złamanie, itp.

Podczas spotkań z ekspertem będzie możliwość zgłębienia problemów takich jak: suplementacja wapnia i witaminy D w osteoporozie, osteomalacja vs. osteoporoza w praktyce, leczenie przeciwbólowe w osteoartrozie i osteoporozie.

Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z pełnym Programem wydarzenia dostępnym na naszej stronie. Program naukowy obejmuje 88 doniesień, w tym 51 w formie referatów.
Pełny program dostępny pod tym adresem
Informacje organizacyjne o Kongresie dostępne są w II. Komunikacie.

Rejestracja online oraz dodatkowe informacje: http://kongres.osteoporoza.pl/

ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY – 20.10.2013

W tym roku hasłem przewodnim jest „Silna kobieta czyni kobietę jeszcze silniejszą” (Strong Women make Stronger Women). Strona dostępna jest pod adresem

Celem obchodów jest promocja poprzez mass media globalnej prewencji osteoporozy oraz złamań, jak również podniesienie świadomości o znaczeniu zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego.
Uwaga! W tym dniu ubieramy się na biało.

Dla osób zarejestrowanych na stronie IOF, w sekcji członków dostępne są również grafiki plakatów tematycznych – https://www.iofbonehealth.org/members/world-osteoporosis-day

KAMPANIA “UCHWYĆ ZŁAMANIE” (CAPTURE THE FRACTURE): WZORZEC NAJLEPSZEJ PRAKTYKI ORAZ GLOBALNA KAMPANIA PRZERWANIA BŁĘDNEGO KOŁA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

W najnowszym, sierpniowym numerze Osteoporosis International ukazała się publikacja przybliżająca ideę i zasady Systemu Zapobiegania Złamaniom (Fracture Liaison Services – FLS) oraz globalnej kampanii „Uchwyć złamanie” (Capture the Fracture) prowadzonej przez IOF.
Kampania „Uchwyć złamanie” prowadzona przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy (IOF) ma na celu wsparcie implementacji Systemu Zapobiegania Złamaniom na całym świecie. Wskazano, że FLS wypełnia istniejącą lukę w prewencji wtórnych złamań, zapewniając osobom cierpiącym z powodu złamań odpowiednią ocenę i interwencję w celu zmniejszenia ryzyka kolejnego złamania w przyszłości.
W „Uchwyć złamanie” (Capture the Fracture) opracowano uznawane międzynarodowo standardy najlepszych praktyk, co na poziomie krajowym ułatwi zmiany niezbędne do przyjęcia FLS i zwiększenie świadomości na temat wyzwań i możliwości związanych z prewencją wtórnych złamań kluczowych udziałowców. Wzorzec Najlepszej Praktyki (The Best Practice Framework – BPF) ustala międzynarodowy standard FLS, który określa istotne elementy świadczenia usług. BPF został oceniony przez wiodących ekspertów z wielu krajów, aby zapewnić, że jest trafny międzynarodowo i adekwatny do założeń.
Prawie pół miliarda ludzi osiągnie wiek emerytalny w ciągu najbliższych 20 lat. IOF opracowała Capture the Fracture ponieważ jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które można zrobić, aby bezpośrednio poprawić opiekę nad pacjentami oraz zmniejszyć rosnące koszty związane z opieką nad pacjentami ze złamaniami na całym świecie. Całość publikacji autorstwa K. Åkessona, D. Marsha, P. J. Mitchella i In., w języku angielskim dostępna na http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00198-013-2348-z.pdf .

II. ŚWIATOWY KONGRES FRAGILITY FRACTURE NETWORK, BERLIN 29-31.08. CORAZ BLIŻEJ

Zbliża się drugi już Światowy Kongres FFN w Berlinie. Niewątpliwie interesującym wydarzeniem dla wszystkich zajmujących się złamaniami bliższego końca kości udowej będzie przedstawienie zarysu projektu opracowanego przez Grupę Inicjacyjną dla Ewidencji Złamań Bliższego Końca Kości Udowej. Zwrócono uwagę, że złamania te są najczęściej występującym poważnym złamaniem osteoporotycznym i istnieje coraz więcej dowodów, że opieka i wyniki leczenia mogą być poprawione poprzez systematyczne stosowanie audytu oraz klinicznych standardów. Widząc potrzebę zajęcia się tym problemem Zarząd FFN zawiązał na początku tego roku Grupę Inicjacyjną dla Ewidencji Złamań Bliższego Końca Kości Udowej. Wstępna praca tej grupy zawiera ujednoliconą analizę danych z audytu, której zarys zostanie zaprezentowany właśnie w Berlinie. Nadal można zarejestrować się na Kongres pod adresem http://www.ffn-congress.com/ .

NOWOŚCI NA PORTALU

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego zrealizowanego przez Telewizję Polską w ramach obchodów 100-lecia Ortopedii Polskiej, zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. http://www.ptoitr.pl/#

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM

W Polsce:

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
5-7.09.2013, Poznań

Dwie dekady diagnostyki osteoporozy na Górnym Śląsku – jak prawidłowo zdiagnozować i leczyć pacjenta z osteoporozą?
06.09.2013, Gliwice

IV Krajowe Spotkanie Reumatologiczne
12-14.09.2013, Sopot

66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich
18-21.09.2013, Warszawa

Małoinwazyjna i artroskopowa chirurgia biodra – Sympozjum
26-28.09.2013, Białowieża

Na świecie:

2nd Fragility Fractures Network Global Congress 2013
29-31.08.2013, Berlin, Niemcy

4th BRS BORS Joint Meeting
4-5.09.2013, Oxford, Wielka Brytania

11th World Congress of the International Cartilage Repair Society
15-18.09.2013, Izmir, Turcja

ASBMR 2013
4-7.10.2013, Baltimore, USA

2nd World Congress on Controversies, Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases
21-24.11.2013, Bruksela, Belgia

Pozostałe Kongresy

red wydania mgr Kamila Boczoń

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.