Dla lekarzy

I Bałtyckie Spotkanie Ortopedyczne

16-18.06.2016, Gdańsk

Bałtyckie Spotkanie Ortopedyczne jest pierwszym spotkaniem z tego cyklu, zainicjowanym przez Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Niemiecko-Polskie Koło Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii.

Centrum Konferencyjne:
Europejskie Centrum Solidarności
plac Solidarności 1,
80-863 Gdańsk

Organizatorzy:
– Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
– Oddział Ortopedii i Traumatologii Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni
– Med-Media Sp. J.

Główne tematy spotkania:
1. Endoprotezoplastyka biodra i kolana
2. Chirurgia kręgosłupa – wybrane zagadnienia
3. Chirurgia ręki – wybrane zagadnienia
4. Diagnostyka obrazowa w ortopedii
5. Onkologia ortopedyczna
6. Malformacje naczyniowe i przerosty kończyn
7. Postępowanie w złamaniach bliższego odcinka kości udowej

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: