Dla lekarzy

Nowe badania wskazują, że osteoporoza staje się poważnym obciążeniem budżetowym na całym świecie.

Tłumaczenie z:
„New study show that osteoporosis accounts for significant ‘burden of disease’ worldwide”.
OsteoporosisAction No. 3 vol. 10 2006


Złamania osteoporotyczne na całym świecie występują u około 1/3 kobiet i 1/5 mężczyzn w populacji powyżej 50 r.ż. oraz są główną przyczyną dolegliwości i przedwczesnych zgonów wśród ludzi starszych. Negatywny wpływ tych złamań na jakość życia jest znaczący i zwiększa się wraz z wiekiem i liczbą złamań. Z punktu widzenia kosztów leczenia szpitalnego, obciążenia finansowe spowodowane złamaniami osteoporotycznymi u kobiet przekraczają wydatki związane z rakiem sutka, zawałem serca lub z udarem.


Pełny artykuł w załączniku

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: