Dla lekarzy

OCENA PŁYNU STAWOWEGO PO SYNOWEKTOMII CHEMICZNEJ

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s176.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s44.


P093
OCENA PŁYNU STAWOWEGO PO SYNOWEKTOMII CHEMICZNEJ

Irena Zimmermann-Górska, Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-Puszczewicz
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nawracające wysięki w przebiegu chorób reumatycznych są wskazaniem do wykonania synowektomii chemicznej. Jednym z preparatów wykorzystywanych do tego celu jest Varicocid – sól sodowa kwasu oleinowego.
Celem pracy była ocena wpływu Varicocidu na skład płynu stawowego.
Badania wykonano u 47 chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów ,u których utrzymywały się wysięki w stawach kolanowych. Płyn stawowy uzyskany przed i po podaniu Varicocidu poddano ocenie właściwości fizykochemicznych, biochemicznych oraz badaniu cytologicznemu i histopatologicznemu.
Badanie histopatologiczne polegało na wykonaniu skrawków parafinowych z osadu płynu stawowego, które następnie barwiono eozyną, hematoksyliną oraz czerwienią Kongo.
Płyn stawowy pobrany przed podaniem Varicocidu; średnia wartość pH wynosiła 7,95, średnie stężenie białka 4,7 g/dl, w osadzie nie stwierdzano obecności kryształów. Liczba komórek w 1 ul płynu wynosiła średnio 17 800,odsetek granulocytów obojętnochłonnych 36%, komórek pyknotycznych 11%, limfocytów 52%, monocytów 1%. Płyn pobrany po podaniu Varicocidu najczęściej był brunatny, mętny z fragmentami tkanek, pH ulegało obniżeniu średnio do 7,02, zwiększało się stężenie białka do 5,3 g/dl, średnia liczba komórek wynosiła 50 600 w 1 ul, odsetek granulocytów obojętnochłonnych 88%,liczba komórek pyknotycznych zmniejszyła się do 1% , a limfocytów do 5%.
W badaniu histopatologicznym osadu płynu po synowektomii chemicznej stwierdzano fragmenty zniszczonej błony maziowej i chrząstki stawowej. W żadnym z preparatów nie wykazano obecności złogów amyloidu.

P093
THE RESULTS OF SYNOVIAL FLUID ANALYSIS AFTER CHEMICAL SYNOVECTOMY

Irena Zimmermann-Gorska, Mariusz Puszczewicz, Grazyna Bialkowska-Puszczewicz,
Department of Rheumatology and Rehabilitation, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Poland

The chemical synovectomy-intraarticular injection of obliterating substances is an effective alternative to operative synovectomy. One of the agents used for chemical synovectomy is Varicocid. The aim of our studies was to evaluate synovial fluid (SF) constituents after application of Varicocid.
Synovial fluids were obtained from 47 rheumatoid arthritis patients with recurrent effusions in knee joints before and after chemical synovectomy. The SF physicochemical characteristics, cell count and cell identification as well as serological studies were performed. Moreover, microscopic examination of paraffin- embedded specimens taken from the pellets of SF, stained with haematoxylin and eosin was performed.
The studies yielded an increased protein level as well as cell count and PMN percentage in SF after synovectomy in comparison to with the first examination. Abundant masses of destroyed synovium and cartilage fragments appeared in sediments.
Our results confirm that administration of Varicocid has caused a 'true’ synovectomy. It remains unclear if multiple cartilage fragments in SF were released from the inflammed synovium or if they appeared as a result of a direct lesion of cartilage by the therapeutic agent.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: