Dla lekarzy

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA OSTEOPOROZY W PRAKTYCE CODZIENNEJ

 

V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 29.09-1.10.2011

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011, vol 13 (Suppl. 1). str 51-52


L08

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA OSTEOPOROZY W PRAKTYCE CODZIENNEJ

Pluskiewicz W.

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Jak zdefiniować pojęcie „skuteczność leczenia”?

Kategorie pojęcia „skuteczność”

·        Skuteczność diagnostyczna

·        Skuteczność kliniczna.

Skuteczność diagnostyczna

Skuteczność diagnostyczna – badania laboratoryjne

Poprawa wyników badań może być traktowana jako ekwiwalent skuteczności.

Skuteczność diagnostyczna – badania RTG

·        Porównania wyników badań RTG może stanowić kryterium skuteczności.

·        Porównuje się tylko wyniki badań RTG kręgosłupa.

·        Ocena skuteczności terapii polega na wykonaniu pomiarów wysokości trzonów w celu obrazowania stopnia złamania lub ocenie stopnia kifozy odcinka piersiowego.

Skuteczność diagnostyczna – badania densytometryczne

·        Ocena skuteczności dokonywana jest na podstawie porównania różnicy wyników densytometrycznych wyrażonej w procentach.

·        W celu wiarygodnej oceny skuteczności niezbędne jest określenie precyzji danego aparatu w konkretnej pracowni.

·        Porównuje się wyniki pomiaru tego samego miejsca szkieletu badanego tym samym urządzeniem.

·        Najłatwiej wykazać skuteczność terapii przy pomocy badania BMD kręgosłupa.

·        Badania BMD końca bliższego kości udowej są w tym celu mniej przydatne.

Przydatność badań kręgosłupa wynika z:

·        Kręgosłup to kość bogata w aktywną metabolicznie kość beleczkową odpowiadającą na leczenie.

·        Badania BMD kręgosłupa cechują się dobrą powtarzalnością.

·        Zmiana BMD o 3% zwykle jest uznawana jako zmiana rzeczywista.

Niższa przydatność badań końca bliższego kości udowej wynika z:

·        Przewaga kości zbitej powoduje słabszą odpowiedź na leczenie.

·        Badania BMD w tej lokalizacji cechują się niższą powtarzalnością.

·        Zmiana BMD o 5% zwykle jest uznawana jako zmiana rzeczywista.

Skuteczność kliniczna

Skuteczność kliniczna – pomiar wzrostu

·        Obniżanie się wzrostu może wskazywać na osteoporozę.

·        Brak zmian wzrostu w czasie prowadzonej terapii należy traktować jako pośredni ekwiwalent skuteczności.

Skuteczność kliniczna – ból

·        Bóle kostne określane mogą wynikać z współistniejącej osteomalacji.

·        Terapia z zastosowaniem witaminy D i wapnia prowadzi do zmniejszenia lub ustąpienia bólów.

Skuteczność kliniczna – złamania

·        Obecność złamań to podstawowe kryterium skuteczności terapii osteoporozy.

·        Pierwszoplanowy cel terapii to uniknięcie pierwszego złamania, bo każde złamanie osteoporotyczne zwiększa ryzyko następnego.

·        Cel drugorzędowy to uniknięcie kolejnych złamań.

Podsumowanie

·        Skuteczność terapii osteoporozy powinna być weryfikowana na poziomie diagnostycznym oraz klinicznym.

·        Najważniejsze kryterium skuteczności to występowanie złamań.

·        Pozostałe aspekty (ból, dane diagnostyczne) stanowią pomocnicze narzędzie oceny skuteczności terapii.

 

L08

EVALUATION OF OSTEOPOROSIS TREATMENT EFFICACY IN EVERYDAY PRACTICE

Pluskiewicz W.

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.