Dla lekarzy

ROCZNA SUPLEMENTACJA WAPNIEM I WITAMINĄ D U KOBIET PO MENOPAUZIE Z OSTEOPENIĄ ZAPOBIEGA […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s125.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s30.

 
P043
ROCZNA SUPLEMENTACJA WAPNIEM I WITAMINĄ D U KOBIET PO MENOPAUZIE Z OSTEOPENIĄ ZAPOBIEGA UTRACIE MASY KOSTNEJ I NIE WPŁYWA NA POZIOM MARKERÓW KOSTNYCH
 
N.A.Nowak, J.E.Badurski , A.Dobrenko, S.Daniluk, E..Z. Jeziernicka
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno- Stawowych . 15-461 Białystok, Warynskiego 6/2.
 
Wprowadzenie;Korzystny wpływsuplementacji wapniem i witaminą D na masę kostną u starszych kobiet jest dobrze udokumentowany (1,2 ). Jednakże, wpływ tej terapii u kobiet po menopauzie z osteopenią jest różnie oceniany w zależności od badanej populacji. Materiał i Metody: Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu trzyletniej suplementacji wapniem i wit. D na masę kostną i markery kostne u 121 kobiet po menopauzie , których wartości gęstości kości spełniają kryteria WHO osteopenii. Pierwszy rok badania ukończyło 108 kobiet. Dzienne spożycie wapnia zostało obliczone na podstawie kwestionariusza spożycia wapnia wynosiło średnio 620/mg. W badaniu stosowaliśmy preparat wapnia i witaminy D , Calcium 500D (500mg Ca + 250 I.U. Wit.D w jednej saszetce ) firmy Polfa Łódź. Wykonaliśmy badanie gęstości metodą DXA szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego L1-L4 jak również oznaczaliśmy poziomy markerów kostnych, resorpcji – Cross Lapss w surowicy i tworzenia – fosfatazę zasadową w surowicy (ALP) oraz wydalanie wapnia z moczem w postaci wskaźnika wapniowo- kreatyninowego (Ca/Cr) na początku badania i po 12 miesiącach. Wyniki są zamieszczone w tabelce poniżej:
 
T score
Sz.k.u.
T-score L1-L4
T-score
Cał.biodr.
ALP
Ca/Cr
Cross-Laps
Wizyta 1
0,762
0,912
0,911
20,92
0,303
1698,70
Wizyta 2
0,763
0,909
0,911
19,052
0,419
1806.43
Zmian%
+0,23%
-0,3%
+0,02%
-0,8%
+27%
+5,9%
p
P>0,05
p>0,05
p>0,05
P=0,02
P=0,001
P=0,4
Wnioski: Suplementacja wapniem i witaminą D u pomenopauzalnych kobiet z osteopenią utrzymuje masę kostną po pierwszym roku leczenia.
Piśmiennictwo:1.Dawson-Hughes B.i wsp. : A controlled trial of the effect of calcium supplemntation on bone density in postmenopausal women. N Engl J.Med ,1990.323(13),878
2.Reid I. D.i wsp.:Effect of calcium supplementation on bone loss in postmenopausal women. N Engl J.Med ,1993,328.
 
 
P043
ONE YEAR OF CALCIUM AND VITAMIN D SUPPLEMENTATION IN OSTEOPENIC POSTMENOPAUSAL WOMEN MAINTAINS UNCHANGED BMD AND BONE MARKERS
N. A. Nowak, J. E. Badurski, A. Dobrenko, S. Daniluk, E. Z. Jeziernicka,
Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases, Bialystok, Poland

Background: Supplementation of calcium and vitamin D in elderly institutionalised women is well documented in regard to increase of bone mass (1,2). However, whether such therapy in post- menopausal women with osteopenia is sufficient for the prevention of bone loss is still a matter of discussion.
Subjects and methods: To observe the effect of 3 years supplementation of calcium and vitamin D on bone density and bone markers. 121 postmenopausal women with WHO criteria of low bone mass, mean age 62 were studied. 108 women completed the first year of the study. Daily calcium intake was calculated from a diary questionnaire. Mean value was 620 mg/d. A supplement of 500 mg of Calcium and 500 I.U of vit.D (Calcium 500D by Polfa LodZ) were added to each individual diet. Blood levels of bone formation markers (serum bone specific alkaline phosphatase) and of resorption (serum CrossLaps) and urinary calcium excretion (Ca/Cr), as well as lumbar and hip bone density at baseline and after 12 months were evaluated.
The results are shown in the table below:
Neck
BMD L1-L4
BMD
BAP
Ca/Cr
Serum
 
 
Total Hip
 
 
CrossLaps
Baseline 0.762
0.912
0.911
20,92
0,303
1698,70
12 months 0.763
0.909
0.911
19,052
0,419
1806,43
% Change +0,23
-0,3
+0,02
-8,0%
+27%
+5,9%
p p>0,05
p > 0,05
p> 0,05
p=0,02
p=0,001
p=0,4
 
Conclusions: Supplementation with calcium and vit. D in postmenopausal osteopenic women maintains bone mass during the first year of treatment.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.