Dla lekarzy

System Zapobiegania Złamaniom


WEBINAR PO 
POLSKU – JAK SPRAWIĆ BY TWÓJ FLS SPEŁNIAŁ NAJWYŻSZE STANDARDY?


RYS HISTORYCZNY:
W dniu 2.02.2015 ruszył pierwszy ośrodek pilotażowego programu Systemu Zapobiegania Złamaniom, opartego :
na opracowanym w Szkocji systemie wtórnej prewencji złamań osteoporotycznych – Fracture Liaison Services.
Organizacji systemu w Polsce podjęła się Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo Szkieletowych
z siedzibą w Krakowie.

Inauguracyjny ośrodek znalazł swoją lokalizację w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Koordynatorem ośrodka 
od 1.04.2015 został mgr Dominik Czuper. 


Celem rozszerzenia Systemu 17.03.2015 odbył się I Kurs dla Koordynatorów Ośrodków.
Organizatorem kursu była Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo Szkieletowych.


Szkolenie obejmowało tematyką zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.
Spotkanie odbyło się w Krakowie oraz w Chrzanowie.
W Kursie udział wzięli przedstawiciele ośrodków z Łodzi, Starachowic oraz Jaworzna.
To właśnie w tych ośrodkach przeszkoleni koordynatorzy we współpracy z lekarzami,
od kwietnia 2015 zainicjują swoją działalność, dołączając do tworzącej się sieci Systemu Zapobiegania Złamaniom.

Nowymi koordynatorami zostali:
 - mgr Marta Łuczyńska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
 - mgr Emil Domański – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 - mgr Marta Kaszowska – Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

W dniach 31.07-01.08.2015 w Krakowie odbył się II Kurs Koordynatorów Systemu Zapobiegania Złamaniom.
Udział w szkoleniu wzięly osoby z 13 nowych ośrodków z całej Polski. Część z nich rozpoczęła działalność już w sierpniu, zaś pozostałe staną się operacyjne początkiem października.
Podobnie jak pierwszy Kurs, także ten zorganizowany był przez Europejską Fundację Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych. Wśród zaproszonych wykładowców nie zabrakło specjalistów z dziedziny osteoporozy, techników DXA oraz kooordynatorów z ośrodków już funkcjonujących. Wzorem poprzedniego spotkania część teoretyczna była połączona z praktycznymi warsztatami.

III Kurs Koordynatorów został zorganizowany w Krakowie 13.11.2015. Wzięły w nim udział osoby z kolejnych 8 placówek medycznych. Pełen spis funkcjonujących ośrodków wraz z koordynatorami dostepny jest w zakładce Kontakt.

Zachęcamy do korzystania z ogólniedostepnych materiałów szkoleniowych IOF, opublikowanych w ramach przeprowadzonego w 2015 roku cyklu szkoleń w systemie Webinar. Komplet materiałów dostępny jest na portalu osteoporoza.pl tutaj.Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: