Dla lekarzy

TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO

II Krakowskie Sympozjum – Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii
Kraków 30.09 – 01.10.1995

Streszczenia:
Materiały kongresowe: REFERATY, s23.


TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI BADANIA DENSYTOMETRYCZNEGO

P. Korczyk1, K. Hoszowski1, R. Bieńkowska1, A. Tałajko2, R. Lorenc2

1 II Oddział Wewnętrzny Szpitala Kolejowego w Warszawie
2 Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Adres do korespondencji: II Oddział Wewnętrzny, Szpital Kolejowy, ul.Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Celem pracy było przedstawienie ogólnych zasad oraz najczęściej występujących przyczyn trudności właściwej oceny badania densytometrycznego.
W ocenie badania densytometrycznego posługujemy się: wartościami bezwzględnymi gęstości kości których jednostki i wielkości różnią się w zależności od stosowanej metody oraz odniesieniem do wartości średniej szczytowej masy kostnej (t-score) lub średniej dla grupy wiekowej (Z-score). T-score i Z-score wyrażone w odchyleniach standartowych (lub w procentach) są podstawowym sposobem klinicznej interpretacji badania densytometrycznego przez każdego lekarza niezależnie od stosowanej techniki. Przyjęto, że za rozpoznaniem osteoporozy przemawia T-score poniżej -2.5, natomiast T-score poniżej -1 może sugerować zagrożenie osteoporozą (osteopenię) jednak wymaga oceny łącznie z innymi danymi o pacjencie (zwłaszcza wiek). Z-score ma znacznie mniejszą przydatność w rozpoznawaniu osteoporozy. Przydatność poszczególnych technik densytometrycznych zależy m.in. od wieku pacjenta i przeby¬tych ztamań. U osoby młodej zwłaszcza kobiety w przypadku metody DEXA większą przydatność ma badanie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego podczas gdy u osoby po 65 roku życia preferujemy wykonanie pomiaru w zakresie szyjki kości udowej. Przebyte złamania w miejscu pomiaru (zwłaszcza złamania kompresyjne kręgów) oraz zmiany zwyrodnieniowe i skrzywienie kręgosłupa mogą w istotny sposób zmienić wyniki badania densytometrycznego i muszą być brane pod uwagę podczas jego interpretacji. Praca zawiera przykłady wyników badań densytometrycznych ilustrujące opisane zasady i trudności.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.