Dla lekarzy

Wiosenno-letnia Szkoła Tyreologii 2020

 19-20.06.2020, Gdynia

Miejsce obrad:
Hotel Nadmorski,
ul. Juliana Ejsmonda 2, 
Gdynia

Przewodniczący komitetu naukowego:

prof. dr hab. Andrzej Lewiński

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM i ICZMP w Łodzi

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Wczesna rejestracja do 29.02.2020.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: