Dla lekarzy

Wpływ leczenia alfakalcidolem i węglanem wapnia na wyniki badania kości ręki ilościową metodą […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s126.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s30.

 
 
P044
Wpływ leczenia alfakalcidolem i węglanem wapnia na wyniki badania kości ręki ilościową metodą ultradźwiękową w przewlekłej niewydolności nerek
Jerzy Przedlacki1, Wojciech Pluskiewicz2, Jadwiga Trębicka1,
Bogna Drozdzowska2, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska1, Kazimierz Ostrowski1

1Akademia Medyczna w Warszawie, 2Śląska Akademia Medyczna.
Kl. Ch. Wewn. i Nefrologii AM w Warszawie, 02-097 W-wa, Banacha 1a.
 
Ilościowa metoda ultradźwiękowa (IMU) dostarcza informacji dotyczącej ilości i jakości kości (mineralizacji i elastyczności). Stwierdzono obniżenie wyników IMU m. in. u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami. Celem obecnej pracy była ocena wyników IMU u chorych we wczesnym i umiarkowanym okresie przewlekłej niewydolności nerek (pnn) i wpływu leczenia za pomocą węglanu wapnia i alfakalcidolu na wyniki IMU. Badania wykonano u 51 chorych (31 mężczyzn i 20 kobiet) w wieku 55,4±10,8 lat (29-71) z pnn trwającą 52,7±49,9 miesięcy (2-216) ze stężeniem kreatyniny w surowicy 3,1±1,5 mg% (1,5-6,0). Badanie IMU wykonano przy użyciu aparatu DBM Sonic 1200 Igea, Włochy w zakresie dystalnej przynasady paliczków bliższych palców II-V lewej ręki. U kobiet uzyskano wynik 1939±73 m/s (1850-2136), u mężczyzn 2010±83 m/s (1819-2171). U 44 pacjentów (28 mężczyzn i 16 kobiet) stwierdzono wynik prawidłowy (³-1SD), u 4 (3 mężczyzn i 1 kobieta) wynik w zakresie -2SD¸-1SD, a u 3 (3 kobiety) wynik poniżej -2SD. Następnie, chorzy zostali podzieleni w sposób losowy na dwie grupy z uwzględnieniem jedynie płci. Jedna grupa była leczona węglanem wapnia (grupa CaCO3) w dawce 3 x 1,0, a druga węglanem wapnia w tej samej dawce i alfakalcidolem w dawce 0,25 mg co 2 dni (grupa 1a+CaCO3). Obie grupy nie różniły się wynikami IMU przed leczeniem. Po roku leczenia wykonano badania kontrolne – u 21 w grupie CaCO3 i u 23 w grupie 1a+CaCO3.

 
Przed leczeniem
Po 1 roku leczenia
P
 

CaCO3

 

2010±84 m/s
2022±94 m/s
NS
 

1a + CaCO3

 

1971±87 m/s
1988±82 m/s
NS

U chorych we wczesnym i umiarkowanym okresie pnn stwierdza się rzadko zaburzenia mineralizacji i elastyczności kości w badaniu IMU. Leczenie zarówno samym węglanem wapnia jak i w połączeniu z małą dawką alfakalcidolu nie wywiera istotnego wpływu na wyniki IMU.
 

P044
THE INFLUENCE OF CALCIUM CARBONATE AND ALPHACALCIDOL TREATMENT ON PHALANGEAL QUANTITATIVE ULTRASOUND RESULTS IN CHRONIC RENAL FAILURE

Jerzy Przedlacki1, Wojciech Pluskiewicz2, Jadwiga Trebicka1, Bogna Drozdzowska2, Joanna Matuszkiewicz-Rowiiiska1, Kazimierz Ostrowski1, 1Med. Univ. of Warsaw, 2Silesian Med. Academy. Dept. Int. Med. and Nephrol., Medical University of Warsaw, 02-097 Warsaw, Banacha 1a, Poland
Quantitative ultrasound (QUS) informs about bone quantity and quality (mineralization and elasticity). Decreased QUS results were found, among others, in patients with end-stage chronic renal failure treated with dialysis. The aim of the study was to evaluate QUS results in early and moderate chronic renal failure (CRF) and the influence of treatment with calcium carbonate and alphacalcidol on QUS results. Fifty-one patients (31 males and 20 females) aged 55.4±10.8 years (29-71) with CRF lasted for 52.7±49.9 months (2-216), with a serum creatinine of 3.1±1.5 mg% (1.5-6.0) were examined. QUS was performed with the use of the DBM Sonic 1200 Igea device (Italy), at the distal metaphysis of the II-V proximal phalanges of the left hand. QUS was 1939±73 m/s (1850-2136) in women and 2010±83 m/s (1819-2171) in men. There were normal results (5-1SD) in 44 patients (28 males and 16 females), -2SD7-1SD in 4 patients (3 males and 1 female) and below -2SD in 3 patients (3 females). Following this patients were randomly allocated (with respect to gender only) into 2 groups. One group (CaCO3 group) was treated with calcium carbonate in dose of 3 x 1,0 and the second (1a+CaCO3 group) was treated with calcium carbonate in the same dose and alphacalcidol in a dose of 0,25 mg every second day. There was no difference in QUS results between both groups before treatment. A follow up QUS was performed after 1 year in 21 patients in the CaCO3 group and in 23 patients in 1 a+CaCO3 group.
 
Before treatment
After 1-year treatment
P
 

CaCO3

 

2010±84 m/s
2022±94 m/s
NS
 

1a+ CaCO3

 

1971±87 m/s
1988±82 m/s
NS
 
Conclusion: Disturbances in bone mineralization and elasticity are rarely found on QUS examination in early and moderate CRF. There is no significant influence of treatment with calcium carbonate and alphacalcidol on the QUS results.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.