Dla lekarzy

WYTYCZNE W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

L27

Wytyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

Kucharz E.

Katedra i Klinka Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, leczenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) należy do najczęściej stawianych rozpoznań  u ludzi starszych. Około 25% osób w wieku powyżej 55 lat cierpi na OA stawów kolanowych, a OA charakteryzuje się uszkodzeniem struktur stawowych, szczególnie chrząstek i kości, które może być zanikowe lub wytwórcze, a objawia się bólem, nasilającym przy ruchu i obciążeniu oraz ograniczeniem czynności stawu. OA może być umiejscowiona lub uogólniona i odznacza się niewielkim odczynem zapalnym.

W leczeniu OA łączy się metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Leczenie ukierunkowane jest na zmniejszenie bólu i zapewnienie sprawności funkcjonalnej. Istotna jest redukcja modyfikowalnych czynników ryzyka, bezpieczne długotrwałe stosowanie leków, a także używanie sprzętu pomocniczego (laska, chodzik, ortezy) oraz edukacja chorego i jego rodziny.

 

 

L27

Management strategy of  patients with osteoarthritis

Kucharz E.

Department of Internal Medicine and Rheumatology, Medical University of Silesia, Katowice

Key words: osteoarthritis, therapy

Osteoarthritis (OA) is one of the most common diagnosis made in older patients. About 25% of individuals aged over 55 years suffer from knee OA, and hip OA is found in 3-11% of patients aged over 35 years. OA is characterized by damage of all joint components, especially cartilage and bone, and the osseous reaction can be atrophic or hypertrophic. Typical findings in OA are usage-related pain and functional limitation of the joints. The disease can be generalized or localized, as well as associated with minor inflammation.

Management of OA patient requires a combination of pharmacological and non-pharmacological treatment. Therapy is focused on pain control and preservation of functional joint efficacy. It is of importance to reduce risk factors which can be modified as well as to apply a long-term safe medication, medical appliances (cane walker, joint orthotics), and education of patient and his/her family.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.