Dla lekarzy

WYTYCZNE W SUPLEMENTACJI I LECZENIU WITAMINĄ D W EUROPIE ŚRODKOWEJ


V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, vol 15 (Suppl. 2).str 70-73


L32

Wytyczne w suplementacji i leczeniu witaminą D w Europie Środkowej

Płudowski P.1, Karczmarewicz E.1, Bayer M.2, Carter G.3, Chlebna-Sokół D.4, Czech-Kowalska J.5, Dębski R.6, Decki T.7, Dobrzańska A.5, Franek E.8, Głuszko P.9,10, Grant W.B.11, Holick M.F.12, Yankovskaya L.13, Konstantynowicz J.14, Książyk J.B.15, Księżopolska-Orłowska K.16, Lewiński A.17, Litwin M.18, Lohner S.6, Lorenc R.S.1, Łukaszkiewicz J.19, Marcinowska-Suchowierska E.20, Milewicz A.21, Misiorowski W.22, Nowicki M.23, Povoroznyuk V.24, Rozentryt P.25, Ruderka E.26, Shoenfeld Y.27, Socha P.28, Solnica B.29, Szalecki M.30,31, Tałałaj M.20, Varbiro S.32, Żmijewski M.A.33

1Department of Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

2Department of Pediatrics, Charles University Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic

3Imperial College Healthcare NHS Trust Charing Cross Hospital, London, United Kingdom

4Department of Propaedeutics of Paediatrics, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

5Department of Neonatology and Neonatal Intensive Care, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

6II Department of Gynaecology and Obstetrics, Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland

7Department of Paediatrics, University of Pecs, Pecs, Hungary

8Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital MSWiA, Department of Human Epigenetics, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

9Department of Rheumatology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland.

10Andrzej Frycz Modrzewski KrakowUniversity, Krakow, Poland

11Sunlight, Nutrition and Health Research Center, San Francisco, CA, USA

12Department of Medicine, Section of Endocrinology, Nutrition, and Diabetes Vitamin D, Skin and Bone Research Laboratory, Boston University Medical Center, Boston, MA, USA

13Polyclinic Therapy Department, Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

14Department of Pediatrics and Developmental Disorders, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland

15Department of Pediatrics, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

16Department of Rheumatologic Rehabilitation, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland

17Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother’s Memorial Hospital—Research Institute, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

18Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Arterial Hypertension, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

19Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

20Department of Family Medicine, Internal and Metabolic Bone Diseases. Medical Centre for Postgraduate Education, Warsaw, Poland

21Department of Endocrinology, Diabetology and Isotope Therapy, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland

22Endocrinology Department, Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland

23Department of Nephrology, Hypertension, and Kidney Transplantation, Medical University of Lodz, Lodz, Poland

24D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

25Third Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease Silesian Medical University, Zabrze, Poland

26Belarusian Medical Academy of Post-graduate Education, Minsk, Republic of Belarus

27Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel Hashomer Affiliated with Tel Aviv University, Faculty of Medicine, Israel

28Department of Gastroenterology, Hepatology and Eating Disorders, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

29Department of Diagnostics, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

30Department of Endocrinology and Diabetology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

31Faculty of Health Science, UJK, Kielce, Poland

32Semmelweis University, Faculty of Medicine, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Budapest, Hungary

33Department of Histology, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland

Wprowadzenie. Wyniki badań opublikowanych w ostatnich latach sugerują korzyści zdrowotne działania witaminy D na organizm człowieka na wszystkich etapach jego życia. Przeważająca ilość badań epidemiologicznych wskazuje na powszechność występowania niedoborów witaminy D w społeczeństwach Europy Środkowej. 1α,25-dihydroksywitamina D [1,25(OH)2D] – aktywna forma witaminy D – reguluje ekspresję 3-5% genomu. Jej synteza ograniczana jest przez dostępność substratu – 25(OH)D. Stężenie 25(OH)D jest miernikiem stanu zaopatrzenia w witaminę D, a podstawowym celem suplementacji witaminą D jest uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego stężenia tego substratu dla zapewnienia potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających z szerokiego spektrum działania witaminy D.

Metody. Polski Zespół Wielodyscyplinarny, opierając się na analizie wyników przeglądu literatury, opracował tezy dotyczące zasad suplementacji witaminą D. Opracowane tezy przesłano do członków Komitetu Naukowego konferencji „Witamina D – minimum, maksimum, optimum”, 19-20 październik 2012, Warszawa. W trakcie powyższej konferencji omówiono i przedyskutowano propozycje wytycznych suplementacji witaminą D populacji Europy Środkowej.

Wyniki. Międzynarodowy Zespół Ekspertów opracował rekomendacje dotyczące a) schematu suplementacji witaminą D i b) dawek witaminy D dla wszystkich grup wiekowych populacji Europy Środkowej. Określono kryteria diagnostyczne charakteryzujące stan zaopatrzenia organizmu w witaminę D: deficyt witaminy D ustalono jako stężenie 25(OH)D <20 ng/mL (<50 nmol/L), suboptymalne zaopatrzenie jako stężenie 25(OH)D wynoszące 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L), a stężenie 30-50 ng/mL (75-125 nmol/L) uznano za docelowe dla zapewnienia efektu plejotropowego witaminy D.

Wnioski. Poprawa obecnego stanu zaopatrzenia witaminy D w grupach dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo i seniorów powinna zostać włączona do priorytetów polityki zdrowotnej społeczeństw Europy Środkowej.

 

L32

Recommendations on vitamin D supplementation in Central Europe

Płudowski P.1, Karczmarewicz E.1, Bayer M.2, Carter G.3, Chlebna-Sokół D.4, Czech-Kowalska J.5, Dębski R.6, Decki T.7, Dobrzańska A.5, Franek E.8, Głuszko P.9,10, Grant W.B.11, Holick M.F.12, Yankovskaya L.13, Konstantynowicz J.14, Książyk J.B.15, Księżopolska-Orłowska K.16, Lewiński A.17, Litwin M.18, Lohner S.6, Lorenc R.S.1, Łukaszkiewicz J.19, Marcinowska-Suchowierska E.20, Milewicz A.21, Misiorowski W.22, Nowicki M.23, Povoroznyuk V.24, Rozentryt P.25, Ruderka E.26, Shoenfeld Y.27, Socha P.28, Solnica B.29, Szalecki M.30,31, Tałałaj M.20, Varbiro S.32, Żmijewski M.A.33

1Department of Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

2Department of Pediatrics, Charles University Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic.

3Imperial College Healthcare NHS Trust Charing Cross Hospital, London, United Kingdom.

4Department of Propaedeutics of Paediatrics, Medical University of Lodz, Lodz, Poland.

5Department of Neonatology and Neonatal Intensive Care, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland.

6II Department of Gynaecology and Obstetrics, Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland.

7Department of Paediatrics, University of Pecs, Pecs, Hungary.

8Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital MSWiA, Department of Human Epigenetics, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

9Department of Rheumatology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland.

10Andrzej Frycz Modrzewski KrakowUniversity, Krakow, Poland

11Sunlight, Nutrition and Health Research Center, San Francisco, CA, USA.

12Department of Medicine, Section of Endocrinology, Nutrition, and Diabetes Vitamin D, Skin and Bone Research Laboratory, Boston University Medical Center, Boston, MA, USA.

13Polyclinic Therapy Department, Grodno State Medical University, Grodno, Belarus.

14Department of Pediatrics and Developmental Disorders, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland.

15Department of Pediatrics, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland.

16Department of Rheumatologic Rehabilitation, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland.

17Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute, Medical University of Lodz, Lodz, Poland.

18Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Arterial Hypertension, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland.

19Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.

20Department of Family Medicine, Internal and Metabolic Bone Diseases. Medical Centre for Postgraduate Education, Warsaw, Poland.

21Department of Endocrinology, Diabetology and Isotope Therapy, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland.

22Endocrinology Department, Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland.

23Department of Nephrology, Hypertension, and Kidney Transplantation, Medical University of Lodz, Lodz, Poland.

24D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine.

25Third Department of Cardiology, Silesian Center for Heart Disease Silesian Medical University, Zabrze, Poland.

26Belarusian Medical Academy of Post-graduate Education, Minsk, Republic of Belarus.

27Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel Hashomer Affiliated with Tel Aviv University, Faculty of Medicine, Israel.

28Department of Gastroenterology, Hepatology and Eating Disorders, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland.

29Department of Diagnostics, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland.

30Department of Endocrinology and Diabetology, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland.

31Faculty of Health Science, UJK, Kielce, Poland.

32Semmelweis University, Faculty of Medicine, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Budapest, Hungary.

33Department of Histology, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland.

Background. Adequate vitamin D intake and its concentration in serum are important for bone health and calcium-phosphate metabolism as well as for optimal function of many organs and tissues. Documented trends in lifestyle, nutritional habits and physical activity appear to be associated with moderate or severe vitamin D deficits resulting in health problems. Most epidemiological studies suggest that vitamin D deficiency is prevalent among Central European populations. 1α,25-dihydroxyvitamin D [1α,25(OH)2D], an active form of vitamin D regulates 3-5% of genome. Its synthesis is permanently limited by substrate shortage 25(OH)D. Therefore, proper serum 25(OH)D concentration is the primary target, and achievement and maintenance of proper vitamin D status is crucial for vitamin D effectiveness and health benefits.

Methods. After reviewing the epidemiological evidence and relevant literature, Polish multidisciplinary group formulated theses on recommendations for vitamin D screening and supplementation in the general population. These theses were subsequently sent to Scientific Committee members of the “Vitamin D – minimum, maximum, optimum” conference for evaluation based on a 10-point scale. With numerous international attendees, the meeting “Vitamin D – minimum, maximum, optimum” was held on October 19-20 2012 in Warsaw (Poland). Most recent scientific evidence of both skeletal and non-skeletal effects of vitamin D as well as results of panelists’ voting were reviewed and discussed during eight plenary sessions and two workshops.

Results. The international Panel of Experts established recommendations on a) vitamin D supplementation scheme and b) vitamin D doses for general population of Central Europe. The key opinion leaders established ranges of serum 25-hydroxyvitamin D concentration indicating vitamin D deficiency [<20 ng/mL (<50 nmol/L)], suboptimal status [20-30 ng/mL (50-75 nmol/L)] and target concentration for optimal vitamin D effects [30- 50 ng/mL (75-125 nmol/L)].

Conclusions. General practical guidelines regarding supplementation and updated recommendations for prophylactic vitamin D intakes in Central European neonates, infants, children and adolescents as well as in adults (including recommendations for pregnant and breastfeeding women and the elderly) were developed. Improving the vitamin D status of children, adolescents, adults and seniors must be included in the priorities of physicians, healthcare professionals and healthcare regulating bodies.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.